Kutse projekti Green Agri lõpukonverentsile

Kutse keskkonnateadliku põllumajandustootmise koostööprojekti “GreenAgri” lõpukonverentsile

Kutsume põllumehi projekti Green Agri lõpukonverentsile 24. aprillil 2019 Tartusse Eesti Maaülikooli, kus rahvusvahelise konverentsi AgroForum Mare Balticum ühe osana toimub ka Green Agri konverents “Smart and sustainable use of manure – GreenAgri and Manure Standards project outcomes.”
Konverents toimub inglise keeles eestikeelse tõlkega. Projekti “GreenAgri” eesmärk oli Eestis ja Lätis põllumajandustegevuse tulemusena taimetoitainete pinnavette leostumise ning sealt edasi Läänemerre kandumise vähendamine, säilitades samas tootjate konkurentsivõime.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda alustas koos Läti Põllumeeste Parlamendiga põllumeeste keskkonnateadliku tootmise projekti 2015. aastal. Nüüdseks on projekti käigus neljaks aastaks kavandatud tegevused ellu viidud ja aeg kokkuvõtte tegemiseks. Eesti ja Läti koostööprojekti eesmärk oli pilootprogrammi kaudu anda põllumeestele teadmisi ja oskusteavet keskkonnasõbralike praktikate rakendamiseks orgaaniliste väetiste kasutamisel ja taimetoitainete lekete vähendamiseks Läänemeres ning põhjavees, säilitades samal ajal põldude saagikuse ja vältides ettevõtte tootmiskulude kasvu. Projekti käigus käivitatud pilootprogrammis osales 11 Eesti ja 11 Läti põllumajandustootjat, keda valis välja erialaspetsialistidest koosnev ekspertide kogu ja kelle keskkonnahoidlikku tootmist jälgisid ja aitasid korraldada erialateadlastest nõustajad. Pilootprogrammis osalev tootmisüksus pidi tegelema vähemalt ühega järgnevatest valdkondadest: teraviljakasvatus, piimatootmine, sealihatootmine, lihaveisekasvatus, lambakasvatus, linnukasvatus, biogaasi tootmine. Tootjate tegevust analüüsiti ja hinnati ning neid analüüse ja hinnanguid tutvustataksegi nüüd konverentsil. Lisaks korraldati kõigile huvitatud põllumajandustootjatele arvukalt õppepäevi ja koolitusi, kus jagasid uusi teadmisi erialateadlased ja -spetsialistid.

 

Konverentsile registreerimine on avatud kuni 12. aprillini veebilehel http://agroforum.emu.ee/en/registration/registration-form/.

Projekti “GreenAgri” konverents on 24.aprilli kavas märgitud GROUP 4:  Smart and sustainable use of manure – GreenAgri and Manure Standards project outcomes.

24. aprillil Tartus toimuva Agroforum Mare Balticum programm:

http://agroforum.emu.ee/en/program/

Program – Agrofoorumi koduleht

agroforum.emu.ee

AgroForum Mare Balticum – Agroecology as a driver for sustainable food systems 23 th – 25 th April 2019. Venue: Estonian University of Life Sciences (EMU); Assembly Hall, Kreutzwaldi St. 1, Tartu. Language: English and Russian are the official languages of the conference.

Eelmine luguRiigimaa kasutusvalduse lepingute pikendamisest
Järgmine luguEuroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon kiitis heaks ÜPP strateegiakavade seisukoha