Piimafoorumi ja ekspordikonverentsi ettekanded

7.-8. novembrini toimus Rakveres piimanduskonverents. Esimesel päeval toimus traditsiooniline piimafoorum ja teisel päeval Eesti piimanduse ekspordiväljavaateid analüüsiv konverents. Vaata konverentsi ettekandeid. Piimafoorumi teemaks oli “Eesti piimandussektori tulevikuvisioon – kas miljon tonni aastas on unelm või reaalus?”

Piimafoorum 2017 ettekanded:

Foorumi avamine ja tervitused – EPKK piimatoimkonna esinaine Pilleriin Puskar

Eesti piimanduse koht põllumajanduse ja kalanduse üldises strateegias – Illar Lemetti, Maaeluministeerium

Euroopa piimatootmine keskpikas perspektiivis – Sophie Helaine, Euroopa Komisjon, DG Agri

Eesti piimatootmine ja selle tuleviku prognoos – Tõnu Post, Kõljala POÜ

Piimaveisefarmide bioturvalisus – Kerli Mõtus, Eesti Maaülikool

Söötmine – lehma eluiga ja piima kuivaine – Milja Heikkinen, Helsingi Ülikool

Kvaliteetne toorpiim tööstuse vaates – Valdis Noppel, Farmi Piimatööstus

Mahepiimast tooted piimatööstuses – Ülo Kivine, Saaremaa Piimatööstus

 

Ekspordikonverentsi ettekanded:

Konverentsi avamine – Tiina Saron, EPKK juhatuse liige

Eesti piimasektori ekspordist Maaeluministeeriumi pilgu läbi – Taavi Kand, Maaeluministeerium

Ekspordi_edendamise_tegevuskava_kavand(19 10 2017)

Globaalsed arengud maailmaturul – Christophe Lafougere, Gira

Piimaturg Euroopas – Carlos Martin Ovilo, Euroopa Komisjon

Eesti piimaeksport naabrite võrdluses – Ants-Hannes Viira, Maaülikool

Uued turud Eesti piimale – hetkeseis ja arengud – Marko Breivel, Veterinaar- ja Toiduamet

Elusloomade ekspordist – kuidas ja kas suudame täita uute turgude nõudeid? – Tanel-Taavi Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatuse Ühistu

Piimatoodete eksport Euroopa Liidus – Maido Solovjov, Valio Eesti

Piimaeksport kolmandatesse riikidesse – Jaanus Murakas, E-Piim

Klaster kui üks pikaajaline koostöövorm ettevõtja ja riigi vahel  – Hardi Tamm, MTÜ Piimaklaster

 

 

mak_ja_eu_logo_2014_2020_h_col_text

 

 

 

Konverentside korraldamist toetab Euroopa Liit.

Eelmine luguKaubandusbarjääride kõrvaldamine on piimatoodete eduka ekspordi eeltingimus
Järgmine luguKutse infopäevale “Veiste genoomselektsiooni rakendamine tänapäevases praktikas”