Konverentsi „Maheturg 2018: tooraine tootjast mahetoodete edukaks eksportijaks” ettekanded

16. märtsil toimus Türi Kultuurikeskuses konverents „Maheturg 2018: tooraine tootjast mahetoodete edukaks eksportijaks”. Mahtoidu tootmine on Eestis kiiresti arenev tegevusala. Konverentsi eesmärgiks oli analüüsida sektori arenguid ning valikuid tulevikuks. Konverentsil analüüsiti Eesti olukorda rahvusvahelises kontekstis ning otsiti võimalusi, kuidas suudaksime üha enam liikuda mahetooraine tootjast mahetoodete väärindajaks ja mahetoodete eksportijaks.

Konverentsil oli olulisel kohal ettevõtjate praktilised kogemused. Osalejatele anti ülevaade turusuundumustest mahetootmise erinevates sektorites: teravili, veiseliha, marjad ning puu- ja köögivili, piimatooted.

Konverents oli ajendatud Eesti mahemajanduse tervikprogrammist 2018–2021, milles seatakse põllumajanduse ja toidu valdkonnas eesmärgiks, et ekspordi suurenemise eelduseks olev mahetootmine laieneb Eestis ja on konkurentsivõimeline, mahetoodangut väärindavate ettevõtete arv ning väärindatud mahetoodangu maht suureneb ja tarbijad hindavad mahetooteid kõrgelt. Sihtriikides suureneb Eesti mahetoodete tuntus ja usaldusväärsus. Mahetootmise stabiilsuse tagamiseks on mahetoodangu ja -toidu kättesaadavus ja tarbimine suurenenud ka koduturul. Eesmärgiks on selle näitajaga jõuda ELi keskmisele tasemele. Soovitakse, et eksporditud ja teistesse riikidesse turustatud mahetoodangu ekspordikäive on 2021. aastaks suurenenud 50 miljoni euroni (2015. aasta ekspordikäive oli 15,6 miljonit eurot).

Ettekanded:

10.30 Konverentsi avamine: Roomet Sõrmus (EPKK)

10.40 Sigmar Suu (Maaeluministeerium):Mahemajanduse tervikprogramm ja ekspordi arendamine

11.10 Anu Nemvalts (Põllumajandusamet):Usaldusväärsuse ja kontrolli tähtsus mahepõllumajanduses

11.35 Hardo Vahemäe (Wiru Vili):Maheviljaturu väljavaated. Biolandi nõuded Eesti praktikas

12.00 Sven Ivanov (Estonian Spirit):Mahetoodete arendamine alkoholitööstuses

12.20 Anu Hellenurme (Anu Ait):Mahesööda tootmise võimalused ja kitsaskohad Eestis

12.50 Lõuna

13.30 Veiko Paalma (Positsioon OÜ): Eesti toidu turundamisest eksportturgudel

13.50 Katrin Noorkõiv (Liivimaa Lihaveis):Maheveiseliha väärtusahela arendamine ja ekspordipotentsiaal

14.20 Ülo Kivine (Saaremaa Piimatööstus):Mahepiima tootmisest ja mahejuustu ekspordivõimalused

14.40 Siim Kabrits (Chaga):Mahemarjade ja -puuvilja tootearendus ja turustus

15.00 Kohvipaus

15.20 Merit Mikk (Talu Toidab):Mahetooted Rimi Talu Toidab müügialal

15.40 Tiia Karu (Prisma):Mahetoodete jaeturg Eestis Prisma näitel

16.00 Küsimused ja arutelu ning konverentsi kokkuvõte (lõpp kl 17.00)

Vaata lisaks ka konverentsi Maheviljaturg 2017 ettekandeid.

Lisainfo: Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 600 9349, roomet.sormus@epkk.ee

Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Liit.

mak_ja_eu_logo_2014_2020_h_col_text

 

 

 

 

Eelmine luguEPKK: Eestil on head eeldused mahetoodete edukaks ekspordiks
Järgmine luguKutse Aiandusfoorumile 2018