Aktuaalseid teemasid tööohutuses ja töötervishoius

25. märtsil 2015 toimus Oisus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt korraldatud seminar “Aktuaalseid teemasid tööohutuses ja töötervishoius”. Seminaril käsitleti tööohutuse ja töötervishoiu sõlmküsimusi Eestis ja tutvuti ka Iirimaa kogemusega tööohutuse tagamisel põllumajandusettevõtetes. Seminaril esinejad tõdesid, et tööohutuse tagamine algab ettevõtte töötajate teadlikkusest ja vaja on muuta käitumismustreid. Tutvu ka ettekannetega.

ETTEKANDED:

Maura Canning, Iirimaa Põllumeeste Liidu töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna juht:

Ohutus põllumajanduses: Iirimaa kogemus

Karin Reinhold, PhD, TTÜ töökeskkonna ja – ohutuse õppetooli dotsent:

Tervislikud ja ohutud töökohad Eestis – kuhu suunas liigume? EL nõuete rakendamine Eestis, probleemid ja väljakutsed põllumajandussektoris

Ahe Vilkis, Ida-Tallinna Keskhaigla töötervishoiukeskuse vanemarst, Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi juhatuse liige:

Töötervishoiuteenus ja tervisekontroll

 

Eelmine luguNordic Open 2015: Taani kogemus põllumajandus- ja toidutootmisel
Järgmine luguMaaelufoorum 2015: Ühistegevuse rahvusvaheline kogemus