Konkurss kooliõpilastele piimaprogrammmi tunnuslause leidmiseks

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub kooliõpilasi üles välja mõtlema tunnuslause piimakampaaniale, mille eesmärgiks on kutsuda inimesi üles tarbima rohkem piimatooteid. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda viib alates 2. jaanuarist 2015 kolme aasta jooksul läbi piimatarbimist soodustava kampaania, mis on suunatud noortele. Programmi raames korraldatakse mitmeid avalikkusele suunatud üritusi, valmistatakse trükiseid noortele, korraldatakse avatud uste päevi piimatootmisettevõtetes jne. Programmi elluviimist toetavad Euroopa Komisjon, Põllumajandusministeerium ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Kampaania eesmärgid:

 

> Piima ja piimatoodete maine parandamine, eelkõige noorte hulgas

Programmi eesmärgiks on parandada piimatoodete mainet, rõhutades piima värskust ja olulisust vajalike toitainete allikana tasakaalustatud toitumises. Teavitustegevuse eesmärgiks on õhutada inimesi piimatooteid igapäevaselt tarbima, seejuures pööratakse erilist tähelepanu noorte, eelkõige haridusasutustes viibivate laste ja noorukite tarbimisharjumustele.

> Piima ja piimatoodete tarbimise sageduse suurendamine, eelkõige noorte hulgas

Programmi eesmärgiks on suurendada värske piima toodete (sh joogipiima ja hapupiimatoodete) tarbimise sagedust. Seejuures on eesmärgiks soodustada eelkõige tarbimist noorte kui tulevaste täiskasvanud tarbijate hulgas.

> Tarbitava piima ja piimatoodete koguse suurendamine, eelkõige noorte hulgas

Programmi eesmärgiks on suurendada värske piima toodete (sh joogipiima ja hapupiimatoodete) tarbimise kogust. Seejuures on eesmärgiks soodustada eelkõige tarbimist noorte kui tulevaste täiskasvanud tarbijate hulgas.

 

Konkursi tingimused:

 

> Konkursil saavad osaleda ühe klassi õpilased ühiselt;

> Üks klass võib konkursile esitada maksimaalselt kaks ideed;

> Tunnuslause ei tohiks sisaldada üle nelja sõna;

> Tunnuslause peaks lähtuma põhimõttest „mida lühem ja löövam, seda parem“;

> Tunnuslause ei tohi sisaldada sõna „Eesti“;

 

Auhind:

 

Parima tunnuslause välja pakkunud klass saab auhinnaks klassiekskursiooni ühte piimafarmi, kus tutvustatakse tänapäevast piimatootmist, pakutakse kehakinnituseks head-paremat piimast ning jagatakse meeneid. Farmi külastus toimub 2015. aasta kevadel.

 

Tähtaeg:

 

Tunnuslause koos kooli nime ja klassi esindaja kontaktandmetega palume saata hiljemalt 21. jaanuariks aadressile piimakampaania@gmail.com

Eelmine luguEuroopa Parlamendi liikmed võtsid vastu Solidaarsuspiima
Järgmine luguEesti esitleb Saksamaal oma parimaid maitseid