Koda palub riigil rakendada meetmeid viirusriski maandamiseks toidusektoris

Autor: MENU Meedia

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda pöördus 25. märtsil tervise- ja tööministri Tanel Kiige, Maaeluministeeriumi, Riigikantselei ja Riigikogu Maaelukomisjoni poole, et meelde tuletada oma varasemaid palveid nimetada põllumajanduses ja toidutootmises tegutsevad töötajad kui Eesti riikliku toidujulgeoleku eest hoolt kandvad töötajad strateegiliselt tähtsateks eesliini töötajateks. Koda loodab, et riigiasutuste ja ettevõtjate tihedas koostöös leitakse lahendused praegusele väga keerulisele olukorrale.

Pöördumises selgitame sektori ettevõtete keerulist olukorda seoses töötajate töölt eemalejäämisega viiruskriisi tõttu. Meie toidujulgeolekut ohustavat kriisi ei likvideeri pelgalt enesekaitsevahendite kasutamine, vaid sektori töötajate käsitlemine riigi seisukohast strateegiliselt tähtsate eesliini töötajatena ning kiiremas korras üheselt arusaadavatel alustel vaktsineerimisprogrammi lülitamine. Viitasime, et ainult nii suudame üheskoos ennetada võimalikku katastroofi. Meie jaoks on väga suureks mureks, et toidutootjate kohta antav vaktsineerimise info on vastuoluline ja raskesti arusaadav.

Pöördumises rõhutame, et EPKK ja kogu meie liikmeskond on väga mures sektoris toimuva pärast. Seepärast on meil riigiasutustele järgmised ettepanekud:

  • Palume mõista põllumajanduse ja toidutootmise/töötlemisettevõtete töötajate strateegilist tähtsust Eesti inimeste toiduga varustamisel ning nimetada nad eesliini töötajatena eelisvaktsineerimise nimekirja.
  • Alustada põllumajanduse ja toidutootmise/töötlemise ettevõtete töötajate vaktsineerimisega esimesel võimalusel, kui vaktsiinitarned seda võimaldavad, maandades seejuures esimeses järjekorras kõige suuremad võimalikud riskid toidutoomises.
  • Töötada kiiresti välja konkreetne tegevuskava edasiste sammudega põllumajanduse ja toidutootmises/tööstustes tegutsevate töötajate vaktsineerimiseks ja teavitada sellest ettevõtjate esindusorganisatsioone. Otstarbekaks võib osutuda, et suuremate ettevõtete puhul toimuks vaktsineerimine töökohal. Seejuures palume esindusorganisatsioonidele anda selget infot, kus toidutootmisega seotud inimesed vaktsineerimise nimekirjas asetsevad.
  • Teavitada kohalikke omavalitsusi võimalikust stsenaariumist, mille kohaselt peab omavalitsus võtma oma hoole alla loomad, kelle eest loomakasvataja ei ole võimeline töötajate puuduse tõttu hoolt kandma.
  • Vaadata üle kaubandusele kehtivad piirangud, et lisaks lemmikloomadele on võimalik tagada ka põllumajandusloomade ja -lindude sööda kättesaadavus.

Loe täismahus EPKK pöördumist SIIT.

Eelmine luguMahetootmise kasv loodetakse saavutada turunõudluse toel
Järgmine luguKevadised rändlinnud toovad rõõmu kõrval ka muresid