Koda ja Maaülikool alustasid üliõpilaste praktikaalast koostööd

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Maaülikool on arendamas üliõpilaste praktikaalast koostööd. Ettevõtjate ja ülikooli koostöö on võtmetähtsusega, et parandada tööandjate ootustele vastava tööjõu kättesaadavust. Tulemusliku praktika korraldamiseks on vajalik ettevõtjate ja ülikooli tihe koostöö nii üliõpilaste praktika kavandamisel kui läbiviimisel. Ettevõtjatele pakub tõhus praktikasüsteem võimalusi panustada tulevaste töötajate oskuste arendamisse ning luua püsivad kontaktid ettevõtjate ja üliõpilaste kui tulevaste töövõtjate vahel.

Selleks, et üles leida kõik ettevõtted, kes oleksid valmis enda ettevõttesse võtma praktikandi Eesti Maaülikoolist, palume Teid hiljemalt 15. veebruariks täita ära lühike ankeet.

Oleme kohtumisel Maaülikooli esindajatega kokku leppinud, et koda aitab kaardistada praktikavõimaluse pakkumisest huvitatud ettevõtted. Eesmärgiks on luua piirkondlikud ja valdkondlikud nimekirjad ettevõtetest, kes on valmis pakkuma üliõpilastele võimalust praktika sooritamiseks.

Reedel, 17. veebruaril algusega kell 11.00 toimub Tartus EMÜ mõisamaja saalis ümarlaud, millel osalevad ettevõtjad ja valdkonnaga seotud praktikajuhendajad ülikooli instituutidest. Huvilised on palutud koostöökohtumisele maaülikooli praktikajuhendajatega, et ühiselt arutada koostöövõimalusi ettevõttepraktika korralduses ja läbiviimises. Kohtumise paremaks planeerimiseks, palun oma osalemine registreerida hiljemalt 15. veebruariks.

Eelmine luguKellele makstakse tänavu üleminekutoetusi?
Järgmine luguEuroopa põllumehed nõuavad EL väetiseturu liberaliseerimist