Kaitstud kaubamärgid “Tunnustatud Eesti Toit” ja “Pääsukesemärk”

Sel nädalal teatas Patendiamet, et Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt väljaantav uuendatud Pääsukesemärk ja tunnuslause “Tunnustatud Eesti Toit” on nüüd kaubamärgiga kaitstud. Mõlemad kaubamärgid on kantud Eesti kaubamärkide registrisse ning kaubamärgiomanik omab ainuõigust neile tähistele alates 25. maist 2020. aastast ehk avalduste sisseandmisest Patendiametisse.

Kojal on ainuõigus kasutada oma kaubamärki äritegevuses ning ta võib keelata teistel isikutel registreeritud kaubamärgiga identse ja sarnase kaubamärgi kasutamise samade või sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks. Registreeritud kaubamärgi omanik on kohustatud kaubamärki tegelikult kasutama registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Kaubamärkide registreeringud kehtivad kuni 25. maini 2030.

Eesti kõige tuntum toidumärgis Pääsukesemärk on tarbijale juba kakskümmend aastat andnud väärtuslikku infot tootes kasutatud põhitooraine kodumaise päritolu kohta. Viimaste aastate uuringud on näidanud, et Pääsukesemärki tunneb küsitluste põhjal üle 90% tarbijatest.

Eelmine luguKoda ootab uuelt valitsusliidult toidujulgeoleku ja biomajanduse edendamist
Järgmine luguIn Memoriam Vahur Tõnissoo