Jõudluskontrollis on kõige rohkem aberdiin-anguse tõugu lihaveiseid

Lihaveiste jõudluskontrollis oli 01.01.2016 seisuga 393 karja 28 035 veisega. Eelmise aasta algusega võrreldes on jõudluskontrollis olevate lihaveiste arv suurenenud 117 veise võrra. Kõige rohkem on lihaveiste jõudluskontrollis veiseid Lääne-Virumaal (3644), Saaremaal (3378) ja Läänemaal (3295).

Kõige rohkem on jõudluskontrollis aberdiin-anguse tõugu (6806), seejärel limusiini (6361) ja herefordi (4956) tõugu lihaveiseid. Arvuliselt on suurenenud kõige enam šoti mägiveise (324), šarolee (194) ja gallovei tõugu (107) veiste hulk.

Eesti suurimad jõudluskontrollialused lihaveisekarjad on:

  • Virika Farm OÜ Järvamaal – 511 veist;
  • Mooste Farmerid OÜ Põlvamaal – 500 veist;
  • Piilia Põllumajanduse OÜ Raplamaal – 426 veist.
Eelmine luguPiimatoodang lehma kohta suureneb, lehmade arv väheneb
Järgmine luguSigade arv on vähenenud