JKK: Eesti keskmine piimatoodang üle 8000 kg

Piimaveiste jõudluskontrollis oli käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga 833 karja ja 90 274 lehma, mis moodustab 94% Eesti lehmadest. Kõige rohkem on jõudluskontrollis lehmi Järvamaal (13 305), Lääne-Virumaal (10 769), Jõgevamaal (9976). Jõudluskontrolli Keskuse andmetel oli jõudluskontrollialuste lehmade 2012. aasta keskmine piimatoodang 8059 kg. Võrreldes 2011. aastaga on piimatoodang suurenenud 303 kg.

Eesti holsteini tõu keskmine piimatoodang oli 8232 kg ja eesti punasel tõul 7539 kg. Eesti maatõu keskmine piimatoodang oli 4551 kg.

2012. aastal oli ühes maakonnas keskmine piimatoodang üle 9000 kg ja veel kuues maakonnas üle 8000 kg. Kõrgeima toodanguga lehmad on Tartumaal (9108 kg), Põlvamaal (8521 kg), Lääne-Virumaal (8337 kg), Jõgevamaal (8243 kg), Raplamaal (8190 kg), Järvamaal (8154 kg) ja Pärnumaal (8098 kg).

Aasta keskmise piimatoodangu põhjal olid parimad karjad:

> kuni 100 aastalehmaga Lea Puur (32 aastalehma (karjas 31)) – 11391 kg,

> üle 100 aastalehmaga Soone Farm OÜ (189 aastalehma (karjas 207)) – 11451 kg.

2012. aastal toodetud piimas oli madalaim somaatiliste rakkude arv järgmiste loomapidajate karjades:

> 3–10 aastalehmaga karjadest Ilme Lee Raplamaal (7 lehma);

> 11–100 aastalehmaga karjadest Riina Kalajõgi Järvamaal (11 lehma);

> üle 100 aastalehmaga karjadest Hiiu Agro OÜ Hiiumaal (139 lehma).

Somaatiliste rakkude arv näitab lehma tervist ja piima kvaliteeti. Mida madalam on somaatiliste rakkude arv, seda tervem on loom ning kvaliteetsem piim.

Põhjalikum info piimaveiste jõudluskontrolli tulemuste kohta on Jõudluskontrolli Keskuse koduleheküljel www.jkkeskus.ee.

 

Eelmine luguJKK: Eestis on enamlevinud limusiini ja aberdiin-anguse tõugu lihaveised
Järgmine luguUus jahiseadus ei arvesta väiksemate maaomanikega ja ei loo süsteemi ulukikahjude korvamiseks