GreenAgri projekti tulemused loovad eeldusi orgaanilise väetise keskkonnasõbralikumaks kasutamiseks

Foto: shutterstock.com

24. aprillil toimub Tartus Eesti Maaülikoolis rahvusvaheline konverents „Agroforum Mare Balticum“, mille raames korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda põllumeestele orgaanilise väetise keskkonnasõbralikku majandamist käsitleva GreenAgri projekti lõpukonverentsi.

GreenAgri programm algatati Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ning Läti Põllumeeste Parlamendi poolt 2015. aastal keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja praktikate tutvustamiseks ning orgaaniliste väetiste paremaks kasutamiseks eelduste loomiseks.

„Sõnnik ei ole ainult loomakasvatuse jääkprodukt, vaid ka väärtuslik kõrvalsaadus. Põllumajandustootjad vajavad oskusteavet sõnniku kasutamise kohta põldude ja rohumaade väetamisel. Eesmärgiks on vähendada toitainete lekke võimalust veekogudesse, säilitades samal ajal põldude saagikuse ning vältides tootmiskulude kasvu,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Põllumajandustootmine on tihedalt seotud loodusressursside kasutamisega, samuti mõjutab ümbritsev keskkond otseselt põllumeeste töö tulemusi. Põllumajanduse vaatepunktist on keskkonna säästmisel kolm peamist küsimust: kuidas toota nii, et hoida puhast vett, õhku, mulla viljakust ja elurikkust. Keskkonda säästvate väetamise, sõnnikulaotamise ja taimekaitse tehnoloogiate ning töövõtete kasutamine on olulised nii keskkonnahoiu ja veekaitse kui ettevõtete majandusliku tulemuslikkuse seisukohalt,“ selgitas põllumajanduskoja keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg.

Riisenbergi sõnul said GreenAgri pilootprogrammis osalenud ettevõtted väärtuslikke nõuandeid professionaalsetelt keskkonna- ja põllumajandusekspertidelt keskkonnaküsimuste lahendamiseks ja veeseaduse nõuete täitmiseks.

Projekti raames toimusid koolitused konsulentidele ja põllumeestele, terve rida õppereise Lätis, Eestis, Taanis ja Soomes, et tutvuda vedel- ja tahesõnniku käitlemise tehnoloogiate ning nõuetega, viis demopäeva nii Eestis kui Lätis, kus tutvustati uusimaid sõnnikulaotamise tehnoloogiaid. Korraldati ka arvukalt ümarlaudu, kus koostöös teadusasutuste, põllumajandustootjate organisatsioonide ning riigiasutustega arutati erinevaid põllumajanduse ja keskkonnaga seotud teemasid. Kokku osales projekti tegevustes ligi 500 põllumajandusettevõtet Eestist ja Lätist.

Projekti partnerid viisid läbi ka mitu uuringut – sõnnikulaotamise tehnoloogiate kaardistamiseks ning seadusandlike regulatsioonide majanduslike mõjude hindamiseks Eestis ja Lätis.

Projekti käigus viidi läbi pilootprogramm, milles osales nii Eestist kui Lätist 11 põllumajandusettevõtet, kes viisid ellu erinevaid uuenduslikke tegevusi toitainete lekke vähendamiseks põldudelt ning farmidest. Peagi valmib pilootprogrammi aruanne.

Projekti “GreenAgri” elluviimist toetas Kesk-Läänemere Programm 2014-2020.

Brošüür: GreenAgri: orgaanilise väetise keskkonnasõbralik majandamine

Lisainfo: Ann Riisenberg, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja keskkonna valdkonna juht, tel 524 5875, ann.riisenberg@epkk.ee

Foto: Shutterstock

Eelmine luguValime Aasta Põllumehe 2019
Järgmine luguPõllumehed: keskkonna ja mesilaste kaitsmine on taimekasvatuse ja taimekaitse aluspõhimõte