Europarlamendi liikmetele antakse täna Brüsselis üle Solidaarsuspiim

solidaarsuspiim.bmpBalti riikide ja Soome põllumajandusorganisatsioonid korraldavad täna ja homme Brüsselis rea kohtumisi, mille käigus antakse Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja EL Nõukogu esindajatele üle Venemaa impordipiirangute kahjusid käsitlev ühispöördumine ja piimatootjate keerulisele olukorrale viitav nn Solidaarsuspiim. Seljad kokku pannud Balti riikide ja Soome põllumajandusorganisatsioonid ei sea kahtluse alla Euroopa Liidu ühist poliitilist otsust Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide osas. Pöördumisega kutsutakse Euroopa Liitu üles solidaarsusele Venemaa impordikeelu kahjude kompenseerimiseks põllumeestele.

„Kuigi Euroopa Komisjon on otsustanud vähesel määral toetada Balti riikide piimatootjaid, siis eraldatud abi pole kaugeltki piisav praeguseks tekkinud kahjude kompenseerimiseks. Usume, et Solidaarsuspiim tuletab Euroopa poliitikutele meelde Euroopa Liidu põhimõtteid ja väärtusi ning kutsub üles tugevdama liikmesriikide majanduslikku solidaarsust impordipiirangute tõttu kannatanud riikide ja sektorite suhtes,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

Tänaseks ligi neli kuud kestnud Venemaa embargo mõjul on Eestis piima kokkuostuhind langenud üle 20%, mis tekitab meie piimatootjatele ainuüksi piima kokkuostuhinna languse näol igas kuus 3,5 miljoni euro suurust kahju. Mõra EL solidaarsusesse tekitas ka komisjoni otsus jätta kompensatsioonita suurt kahju kandvad Soome põllumehed.

„Möödunud nädalal Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud toetuspaketi kohaselt saavad Eesti piimatootjad vaid 6,9 miljoni euro ulatuses toetust. Loomulikult loodame, et Eesti kasutab komisjoni poolt antud võimalust piimatootjate täiendavaks toetamiseks riigieelarvest 6,9 miljoni euroga, kuid meie senised nõudmised üleminekutoetuste osas annavad selleks pigem vähe lootust,“ lisas Sõrmus.

Täna saavad Solidaarsuspiima Europarlamendi asepresident Olli Rehn, eelarvekomisjoni aseesimees Petri Sarvamaa, põllumajanduskomisjoni esimees  Adam Siekierski ning eelarvekomisjoni liikmed Urmas Paet, Indrek Tarand, Nils Torvalds, põllumajanduskomisjoni liikmed Albert Dess ja Sandra Kalniete ning väliskomisjoni liige Tunne Kelam. Homme antakse pöördumine koos piimaga üle põllumajandusvolinik Phil Hoganile ja komisjoni asepresidendile Jyrki Katainenile ning EL Nõukogu eesistujamaa Itaalia esindajatele.

Pöördumist Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule toetavad Balti riikide ja Soome põllumajandusorganisatsioonid, nende hulgas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eestimaa Talupidajate Keskliit.

Vaata lisaks ühispöördumist
Lisainfo: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus, info@epkk.ee, tel 520 5857

Eelmine luguLihafoorum 2014
Järgmine luguEuroopa Parlamendi liikmed võtsid vastu Solidaarsuspiima