Euroopa põllumajandusministrid: põllumehele tuleb anda toidu hinna kujunemisel suurem roll

Euroopa Liit otsib võimalusi, kuidas anda põllumeestele suurem sõnaõigus toidukaupade hindade kujunemisel, et kasum ja hinnakujundus toidu tarneahelas oleks tasakaalustatum.

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrid arutasid kasumi jaotust ja hinnakujundust toidukaupade tarneahelas oma kohtumisel Brüsselis. „Ühenduse roll on siin just tarneahela tasakaalustamises, sest kõik uuringud on näidanud, et ahelas põllumees-töötleja-kaupmees on teenimatult nõrgimal positsioonil põllumees,” põhjendas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Me ei püüa üht osapoolt põhjendamatult soodustada vaid just tasakaalu luua.”

Ühe võtmena nähakse nii Euroopas kui Eestis põllumeeste rolli suurendamiseks koondumist tootjaorganisatsioonidesse. Ükshaaval tööstustega suheldes ei ole konkreetsel põllumehel lihtsalt võimalusi võrdsel positsioonil kaubelda. Muuhulgas arutati ettepanekut, et läbipaistvuse ja tasakaalukamate kaubandussuhete saavutamiseks võiksid Euroopa Liidus olla eri tasandite müügihinnad kõigile avalikud ja seejuures tuleks arvestada ka hinnamarginaalide erinevust tarneahela sees.

Kohtumisel arutati ka Euroopa Liidu turukorraldusmeetmete tulevikku pärast 2013. aastat ning Euroopa Komisjoni hiljuti esitatud teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia”, mis keskendub Euroopa Liidu tulevastele probleemidele ja on kavandatud eesmärgiga aidata liikmesriikidel majanduskriisist üle saada.

Põllumajandusministrid leidsid, et ühine põllumajanduspoliitika panustab järjest enam komisjoni teatises „Euroopa 2020“ esitatud peaeesmärkidesse, arvestades maapiirkondade kasvu ja tööhõive potentsiaali. Seetõttu peab ühine põllumajanduspoliitika kindlasti jätkuma ka tulevikus.

Põllumajandusministeerium

Eelmine luguTeadlaste saavutusi on vale vaka all hoida
Järgmine luguTänavu on plaanis avada mitu uut Maaelu arengukava meedet