EPKK osaleb valitsemise valvurite töös

Pärast valimisi kipub avalik diskussioon poliitiliste ja ametkondlike valikute üle vaibuma ning otsuste ettevalmistamine jääb kabinetivaikusse – poliitikute ja ametnike teha. Valitsemise valvurid on poliitiliselt sõltumatud asjatundjad, kes jälgivad valitsuse tegevusprogrammi täitmist ehk riigivalitsemise argipäeva.

Valitsuse tegevusprogramm on hindamise aluseks seetõttu, et see koondab poliitilised suunad ning ametnike olulisemad tegevused järgmise nelja aasta jooksul. Koos riigieelarve strateegia ja iga-aastaste riigieelarvetega on see peamine tööülesanne, mille valijad on valitsusele andnud. Tegevused on tulnud 2011. aasta valimistel antud lubadustest. Seega pärinevad need kas IRL või Reformierakonna valimisplatvormist või on tekkinud valitsusliidus ühiselt.

Valitsemise valvurid on sõltumatud vaatlejad, kes annavad hinnangu selle kohta, kuidas plaanid tegelikkuses täituvad. Valvurid ei koosta valitsuse tegevuse aruannet – see on riigikantselei töö. Valvurite hinnangud käivad selle kohta, kas lubadused on mõistlikult ellu viidud ja eesmärgid saavutatud. Kogume infot tulemuste kohta ning jagame seda avalikult. Eesti Rahvusringhäälingu veebiportaalis www.valvurid.ee saavad alates 16. jaanuarist 2012 arvamust avaldada kõik huvilised. Nii saab valitsus kasulikku ja mitmekesist tagasisidet, sealhulgas nii ausat kriitikat kui tunnustust kordaminekutele.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus hindas valitsuse tegevusprogrammis põllumajanduse ja maaelu valdkonda. Lisaks kojale valvavad valitsemist: Arvi Hamburg (TA Energeetikanõukogu), Eesti Juristide Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Maavarade Ühing, Eesti Patsientide Esindusühing, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, e-Riigi Akadeemia, Kadri Koreinik (Võru Instituut), Kaitseuuringute Keskus, Kaubandus-Tööstuskoda, Keskkonnaõiguse Keskus, Korruptsioonivaba Eesti, Krista Kerge (Tallinna Ülikool), Kristina Kallas (MTÜ Pagulasabi), Külaliikumine Kodukant, Lapse Huvikaitse Koda, LEADER Foorum, Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon, Maavarade Ühing, Marko Lõhmus (Kultuurikoja liige), MTÜ Naabrivalve, Peep Nemvalts (Tallinna Ülikool), SEI Tallinn, Sisekaitseakadeemia jt. Veebikeskkonda haldavad ERR ja Praxis.

Rohkem infot valitsemise valvurite kohta saab Hille Hinsbergilt Poliitikauuringute Keskusest Praxis (hille.hinsberg@praxis.ee). Valvurite tegevust toetab Avatud Eesti Fond.

Vaata ka ERR uudislõiku

Eelmine luguDimitri Demjanov kutsub Eesti kokki üles järgima Põhjamaade köögi ühiseid väärtusi
Järgmine luguPõllumajandusministeeriumis koordineerib põllumajandus- ja maaelupoliitikat Illar Lemetti