EPKK: Ebaausa kauplemistava kasutamine on igal juhul vale

Foto: shutterstock.com

EPKK saatis 20. aprillil Maaeluministeeriumile omapoolsed kommentaarid ebaausaid kauplemistavasid reguleeriva seaduseelnõu kohta. Seaduse eelnõuga võetakse üle 17. aprill 2019.a vastu võetud Euroopa Liidu direktiiv 2019/633, mis käsitleb põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid. Eesti peab direktiivi norme hakkama kohaldama ehk seadus hakkab kehtima alates 1. novembrist 2021.

Üldise kommentaarina rõhutasime taaskord, et toetame Euroopa Liidu üleseid ja riigisiseseid meetmeid, mis tasakaalustavad toidu tarneahelat, läbi strateegiliselt suunatud investeeringutoetuste tagavad Eesti isevarustatuse põhitoiduainetega, soodustvad ühistegevust ning tõkestavad ebaausate kauplemistavade kasutamist.

Lisaks oleme jätkuvalt seda meelt, et ebaausa kauplemistava kasutamine olenemata ettevõtja tegevusalast, olemusest või suurusest on de facto vale ning selline äripraktika kui põhimõte peab olema taunitud.

Peamised sisulised seisukohad esitatud kirjas olid:

  • siduda riknevad põllumajandustooted ja toiduained müügikäibe kiiruse ja säilimistähtajaga; keelata tarnijale maksta põllumajandustoodete ja toiduainete eest hiljem kui 30 päeva pärast tarne kuupäeva või hiljem kui 30 päeva pärast makstava summa kindlaksmääramise kuupäeva, olenevalt sellest, kumb on hilisem;
  • sätestada, et ostja ja tarnija peavad tarnelepingus üheselt arusaadavalt leppima kokku põllumajandustoote ja toiduaine hinna, seejuures ei tohi hind olla ostja poolt manipuleeritav
  • ettepanekutena lisasime, et eelnõud tuleb täiendada selliselt, et üheselt on arusaadav, et ostja poolt kehtestatud trahvid ja sanktsioonid loetakse ebaausaks kauplemistavaks;
  • kauba pakendamine (sh pakendi materjali valik), taara kasutamine ning transpordiks kasutatavad viisid pakendid, eurolaused, konteinerid jmt on tarnija vaba valik ning seda ei saa ega tohi jaekaubandus tarnijale ette määrata;
  • riknevate põllumajandustoodete ja toiduainete puhul on keelatud neid ostja poolt tarnijale tagastada ega nõuda ka toodete müügist kõrvaldamise eest tasu.
Eelmine luguPõllumeeste kogemused põllukultuuride kaitsmisel: Jaak Läänemets
Järgmine luguPõllumees, teata linnukahjust kindlasti Keskkonnaametile!