Brüsselis tunnetatakse vajadust kehtestada seadusandlus ebaausate kaubandustavade ohjamiseks

kuulamine parlamendis9. jaanuaril toimus Euroopa Parlamendis avalik kuulamine, kus tutvustati Hollandi endise põllumajandus­ministri professor Cees Veermani eesistumisel tegutseva kaheteistkümnest sõltumatust eksperdist koosneva põllumajandusturgude töögrupi soovitusi põllumajandustootjate olukorra parendamiseks toiduainete tarneahelas.

Töögrupi soovitustes kutsutakse üles kehtestama ELi tasandil ebaausaid kaubandustavasid hõlmavad eeskirjad ning rakendama liikmesriikides tõhusat jõustamissüsteemi, näiteks vaidluste lahendamise menetluse kaudu. Lisaks soovitatakse suurendada turu läbipaistvust, edendada põllumajandustootjate ühistegevust, hõlbustada põllumajandustootjate juurdepääsu rahastamisele ja parandada riskijuhtimise meetmete rakendamist.

Euroopa Parlament on seadusandluse kehtestamist ebaausate kaubandustavade ohjamiseks toetanud juba varemgi, kinnitades möödunud aasta juunis suure häälteenamusega vastavateemalise mittesiduva raporti. Liikmesriikide põllumajandusministrite hulgas on olnud erimeelsusi rohkem, kuid möödunud aasta detsembris toimunud nõukogu istungil lepiti üksmeelselt kokku uuringu tellimises vastavasisulise seadusandluse mõju ja tagajärgede kohta.

Põllumajandusvolinik Phil Hogan ütles kuulamisel, et töögrupi aruande näol on tegemist väga olulise sammuga ning vajalik on leida uued võimalused põllumajandustootmise struktuuri parandamiseks, sest senises mahus erakorralise toetuse andmine ei ole jätkusuutlik.

Euroopa põllumajandustootjate katusorganisatsiooni Copa president Martin Merrildi sõnul näitavad faktid selgelt, et põllumehed ei saa ausat osa tarbijate poolt toodete eest makstavast hinnast. Kui põllumajandustootjate osa tarbijahinnast oli 1995. aastal 31%, siis 2011. aastaks oli see kukkunud vaid 21%-le. Euroopa põllumeeste ja ühistute esindusorganisatsioon Copa-Cogeca toetab tugevalt töögrupi kõiki peamisi soovitusi, kuigi tegelikult oleks võinud veelgi kaugemale minna. Copa-Cogeca toetab EL tasandil seadusandluse loomist ebaausate kaubandustavadega võitlemiseks koos sõltumatu ombudsmani institutsiooni asutamisega ning karistuste kehtestamisega rikkumiste korral.

Töögrupi teistest soovitustest toetab Copa-Cogeca ka kohustuslike kirjalike lepingute sõlmimist põllumeeste, töötlejate ja edasimüüjate vahel, samuti turu läbipaistvuse suurendamist – turujälgimissüsteem tuleks luua lisaks olemasolevatele piima-, veise- ja sealiha turuinfo veebisaitidele ka teiste sektorite, nt lambaliha jaoks. Oluline on ka futuuride turgude edasiarendamine. Hästi toimivad futuuride turud aitavad põllumajandustootjatel ja ühistutel paremini riske maandada ja vähendada sõltuvust ühekordsest müügist. Edasiarendamist vajavad ka riskijuhtimise meetmeid. Positiivne on ekspordilaenude kasutuselevõtu kaalumine, sest see annaks eksportööridele lisakindlust.

Euroopa Parlamendi saadikud avaldasid töögrupi soovitustele samuti tugevat toetust, märkides, et Euroopa Liidul on kohustus reageerida ning vabatahtlikud meetmed ebaausate kaubandustavade ohjamiseks ei ole olnud piisavad. Saadikud kutsusid üles ka konkurentsireegleid üle vaatama ning uusi riskijuhtimise vahendeid  leidma, mis aitaksid põllumeestel paremini turušokkidega toime tulla.

Ebaausate kaubandustavade seadusandluse loomise soovituse üle oli aga vähem õnnelik kaubanduskette esindav organisatsioon EuroCommerce, kelle sõnul on usk, et EL seadusandlus kauplemistavade kohta võiks lahendada põllumeeste probleeme, eksitav ja vale. Nende hinnangul lööks seadusandlus lõhe tarneahelasse ning kahjustaks tarbijate huve, põllumehi sealjuures aitamata. EuroCommerce´i sõnul ostavad kaubandusketid otse põllumajandustootjatelt vähem kui 5% toodetest ning pealegi on juba 20 liikmesriiki vabatahtlikult kehtestanud kaubandustavasid reguleerivad reeglid. Volinik Phil Hogani sõnul on aga viimatinimetatud fakt selgeks tõenduseks EL tasandil lähenemise vajalikkusest, sest kui 20 liikmesriiki iseseisvalt samas liinis tegutsevad, näitab see, et probleem on tõsine.

Vaata ettekandeid Euroopa Parlamendi kodulehelt.

Lisainfo: Ene Kärner, Brüsseli esinduse juht, est.chamber@skynet.be

Eelmine luguTartus arutati ettevõtjate ja maaülikooli praktikaalast koostööd
Järgmine luguEesti teraviljasektori lähiaastate märksõnaks kujuneb efektiivsus ja riskijuhtimine