EL-is keelustatakse ajutiselt kolme neonikotinoidset toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite mitmed kasutusalad

Seoses uue teadusliku teabega, mis käsitleb neonikotinoidide subletaalset toimet mesilastele, on Euroopa Komisjon otsustanud piirata ajutiselt kolme toimeainet, klotianidiini, tiametoksaami ja imidaklopriidi, sisaldavate taimekaitsevahendite ning nendega töödeldud seemnete kasutamise ja müügi alates 1. detsembrist 2013. Piirang vaadatakse läbi hiljemalt kahe aasta jooksul. Piiratakse pestitsiide, mida kasutatakse mesilasi ja tolmeldajaid ligi tõmbavatel taimedel ja teraviljadel. Euroopa Liidu Teatajas avaldati KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 485/2013, 24. mai 2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete klotianidiini, tiametoksaami ja imidaklopriidi heakskiitmise tingimustega ning keelatakse neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahenditega töödeldud seemnete kasutamine ja müük.

 

Toiduohutusameti 16. jaanuaril 2013. a avaldatud järelduste kohaselt tuvastati, et teatavate põllukultuuride puhul on toimeainet klotianidiini, tiametoksaami või imidaklopriidi sisaldavad taimekaitsevahendid mesilastele väga ohtlikud. Toiduohutusamet tuvastas eelkõige mesilastele suure, akuutselt avalduva riski, mis tulenes mitme põllukultuuri puhul kokkupuutest tolmuga, mõne põllukultuuri puhul saastunud õietolmu ja nektari jääkide tarbimisest ning maisi puhul kokkupuutest gutatsiooni tulemusel tekkinud vedelikuga. Peale selle ei olnud mitme põllukultuuri puhul võimalik välistada lubamatuid riske, mis käsitlevad akuutset või kroonilist mõju mesilaspere ellujäämisele ja arengule. Ühtlasi tuvastas toiduohutusamet lüngad kõigi analüüsitud põllukultuuride andmetes. See hõlmas eeskätt meemesilastele pikaajaliselt avalduvat riski, mis tuleneb kokkupuutest tolmuga, õietolmu ja nektari jääkidest ning kokkupuutest gutatsiooni tulemusel tekkinud vedelikuga.

Määruses nimetatud kultuuride seemneid, mis on töödeldud klotianidiini, tiametoksaami või imidaklopriidi sisaldavate taimekaitsevahenditega ei tohi kasutada ega turule viia, v.a. kasvuhoones kasutatavad seemned alates 1. detsembrist 2013. Nimetatud kultuuride hulgas on Eesti põllumehe jaoks olulisim raps (Brassica napus var. oleifera), mille puhtimiseks kasutatakse peamiselt Cruiser OSR-i ja millele ei ole asendajat.

Lisaks Cruiser OSR-ile on Eestis turule lubatud neonikotinoidseid toimeaineid sisaldavad tooted veel Modesto, Actara 25 WG, Eforia 65 ZC, Confidor, Mido 20 SL, Nuprid ja Monceren G. Rakendatavad piirangud ei puuduta kõikki tooteid (vt manus). Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1107/2009 muudab Põllumajandusamet eelnimetatud taimekaitsevahendite kehtivaid lube või tühistab need 30. septembriks 2013. Olemasolevate taimekaitsevahendite laovarude kõrvaldamise tähtaeg on hiljemalt 30. november 2013.

Eelmine luguEesti parimad noortalunikud tulevad Järva- ja Võrumaalt
Järgmine luguEuroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kokkulepe võib tulla juunis