Eestis toodeti piima 90,2% ulatuses kvoodist

Eesti piimakarjade kasvatajad tootsid lõppenud kvoodiaastal üle 606 tuhande tonni piima, mis moodustab riigile kinnitatud piimatootmiskvoodist ligi 90,2%. Piima kogus oli eelmise kvoodiaasta omast ligi 17 tuhande tonni võrra suurem.

Piimakvoodiaastaks on ajavahemik 1. aprillist kuni järgmise aasta 31. märtsini. Eesti piimakvoot oli 2010/2011. kvoodiaastal  672 547 197 kg, täitmine 606 356 895 kg (90,16%). Kvooti omavaid loomapidajaid oli aasta lõpuks 1027.

Sõltuvalt sellest, kas tootja tarnib piima tööstustele või töötleb ja turustab ise, võib tootjal olla kindla koguse piima tootmiseks tarnekvoot, otseturustuskvoot või ka mõlemad. Valdav osa kvoodist Eestis on piima tarnimiseks, otseturustuskvoodi osakaal on aasta-aastalt kahanenud ja  moodustab pisut üle ühe protsendi.

Kvoodi ehk riigis toota lubatud piima koguse kinnitab igale Euroopa Liidu liikmesriigile iga kvoodiaasta kohta Euroopa Komisjon. Viimastel aastatel on kõikide riikide kvooti 1% võrra aastas suurendatud.
1.aprillil alanud kvoodiaastal 2011/2012 on Eestil lubatud kvoodi piires toota piima kokku ligi 679,3 tuhat tonni.
Kvoot ei tähenda „plaani“ piima tootmiseks, vaid piirmäära, millest rohkem piima tootmise korral tuleb riigil trahvi maksta. Eestile rakendus piimakvoot kui Euroopa Liidu turureguleerimise abinõu aastal 2004, täitmine on aastate lõikes jäänud vahemikku 85-93 protsenti.
Nii kvoot, tootjate arv kui ka toodetud piima hulk on alates 2004. aastast oluliselt muutunud. 2004/2005 oli kvoodiks 624,5 tuhat tonni, toodeti 529,7 tuhat tonni piima  (84,8% kvoodist).  Kvoodiomanikena alustas toona 2103 loomakasvatajat. Kõige kõrgem oli kvoodi täituvus 2007/2008 – 93,03%. Koguseliselt toodeti enim piima 2008/2009 – 607,2 tuhat tonni.
Kvoodid on tootjatele määratud juba alates 2004. aastast. Loomapidajad saavad soovi korral kvoodist loobuda või kvoodi koos lehmadega teisele tootjale üle anda. Kvoodi suurendamine on võimalik vaid nendel, kes on individuaalset kvooti täitnud üle 90%.
2010/2011 oli Eestis kvooti välja jagatud kokku 649,2 tuhande tonni piima tootmiseks. PRIA on saatnud kõigile kvoodiomanikele teatised nende individuaalse kvoodi täitmise andmetega ning 1.-15. juulini saab PRIAsse esitada taotlusi kvoodi suurendamiseks.
Rohkem teavet piimakvoodi, selle omanike, täituvuse ja kvoodi taotlemise kohta vt PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/piimakvoot/
Eelmine luguRaja Teele: “Kodumaa vajab endiselt haritud põllumehi“
Järgmine luguStatistikaamet: Lätis koondub põllumajandustootmine suuremate majapidamiste kätte kiiremini kui Eestis