Eesti tõuloomade eksport Kasahhi ja Gruusiasse on hoo sisse saanud

Foto: shutterstock.com

Eestis on tõuloomade aretus kõrgel tasemel, meie piimalehmade produktiivsus on teisel kohal Euroopas. Kolm aastat tagasi alustas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda rahvusvahelise projektiga BreedExpo, kus koostööd tõuloomade ekspordi alal teevad Läti, Soome ja Eesti tõuloomakasvatajad.

Projekti raames on sel nädalal Eestis ringsõidul Kasahhi esinduslik delegatsioon, kuhu kuuluvad sealsete tõuloomaorganisatsioonide juhid, põllumajandusministeeriumi spetsialistid ja tõuloomakasvatajad. Nad külastavad Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistut, Angus Farmi Lelles, Kaiu LT piimafarmi, Pirgo Angust, ETKÜ Kaunissaare kogumiskeskust, Linnamäel asuvat WestFarmi, Ohtla šaroleefarmi, Topi Mõisa lihaveisekasvatust ja Neerutis tegutsevat Tsura farmi. Neljapäeva õhtuks jõudis delegatsioon Tartusse, kus kohtuti ka projektis osalevate Läti loomakasvatajatega. Reedel külastatakse Puutsa mahelihaveisefarmi Valgamaal ja Tori Hobusekasvatust Pärnumaal.

„Esimesed tõuloomad saatsime Kasahhi juba 2018. aastal ja sellest sai meie koostöö alguse,“ ütles Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juht Tanel-Taavi Bulitko. „Näeme sealsel turul väga suurt potentsiaali Eesti tõuloomade ekspordile,“ jätkas ta. “Kasahhi turg on võrreldes meiega väga suur, kus suurim väljakutse on tegelikult sealsesse kliimasse kasvama sobivad loomad ja kasahhide visiidi eesmärk on tutvustada neile meie tõuloomade kasvatamist ning tingimusi,“ rõhutas Bulitko. 

28. novembrist 2. detsembrini tuuritas Lätis ja Eestis ka grupp Gruusia farmereid koos sealsete ametkondade esindajatega. Lätis kuulati sealse põllumajandusülikooli teadlasi ja käidi tutvumas loomakasvatusfarmidega. Loodetavasti muutub lihaveisekasvatus peagi Gruusia farmerite hulgas sama populaarseks, kui seda on sealne piimaveisekasvatus. Sel eesmärgil külastati Eestis Andri-Peedo farmi, Nopri talu, Tuleviku lihaveisefarmi, Pajumäe talu, AS-i Pakar ja Pirgo Angus farmi. ETKÜ Kaunissaare loomade kogumiskeskuses peeti kohtumine projektis osalevate Soome loomakasvatajatega.

Nädala jagu tagasi saadeti Eestist Gruusia poole teele tutvustav partii tiinete aberdiin-anguse tõugu mullikate ja mõne tõupulliga. Lisaks valisid  Gruusia tõuloomakasvatajad sel nädalal Eesti tõuloomade hulgast välja ka 66 tiinet tõumullikat, kes alustasid samuti teekonda Gruusia farmidesse.

EPKK BreedExpo projekt „Klastripõhine koostöö tõuloomade eksportimisel uutele turgudele“ saab küll lõpu, kuid selle raames on saadud palju kontakte ning kogemusi ja tõuloomade eksport on saanud hoo sisse. Projekti juhtpartner on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, osalevad Läti Farmerite Parlament ja Varsinais-Suomi Põllumeeste Liit.

Oktoobris külastasid Eesti loomakasvatajad ka Kasahhis Nursultanis toimunud sealset suurimat põllumajandusmessi KazAgro/KazFarm, kus tutvustati samuti Eesti tõuloomakasvatust. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Lihaveisekasvatajate Seltsi koostöös osaleti näitusel ja korraldati meie tõuloomakasvatuse tutvustamiseks seminar Kasahstani loomakasvatajatele. Visiidi käigus kohtuti ka kolme suurima Kasahstani tõuaretusorganisatsiooniga ning külastati kohalikke lihaveisefarme.

 

Eelmine luguMinister Kruuse: sektor suudab hästi toota ja panustab eksporti
Järgmine lugu12.12.2022 EPKK infopäev “Põllumajandusplasti jäätmete nõuetekohane käitlemine”