Eesti toiduainete käibemaksumäär EL kõrgemaid

Euroopa Komisjoni ülevaatest EL liikmesriikides kasutatavate käibemaksumäärade kohta selgub, et Eestis toiduainetele kehtiv standardne käibemaksumäär 20% on üks kõrgemaid võrreldes teiste liikmesriikidega. Meist kõrgemalt maksustatakse toiduainete tarbimist vaid Taanis (25%), Rumeenias (24%), Lätis ja Leedus (21%). Tabeli teises otsas on Iirimaa, Ühendkuningriik, Malta ja Küpros, kus toiduainetel käibemaks puudub sootuks. EL liikmesriikide keskmiseks käibemaksumääraks toiduainetele kujuneb 10,3%. Kuigi käibemaks pole toiduainete hinna lõplik määraja, siis liikmesriikide võrdlus näitab, et erinevused maksustamises on väga suured.

Vastavalt käibemaksustamist käsitlevale direktiivile nr 2006/112/EÜ on väikseim lubatud käibemaksu standardmäär Euroopa Liidus 15%, siiski on lubatud mõnedel kaupadel kasutada minimaalselt 5% maksustamise määra. Nagu tabelist selgub, siis 8 liikmesriigis kasutatakse isegi 5% väiksemat määra, kuid see on kokku lepitud juba liitumisläbirääkimiste käigus ja sätestatud ühinemislepinguga.

kaibemaks.jpg

Joonis: Toiduainete käibemaksumäärad EL liikmesriikides (%)

Euroopa Komisjoni tellimusel läbiviidud uuringus käsitletakse ka alandatud käibemaksumäära toiduainetele. Peamine argument madalama maksumäära kasuks on vaesema elanikkonna sotsiaalne kindlustatus. Kuna väiksema sissetulekuga majapidamistel kulub võrreldes suurema sissetulekuga peredele suhteliselt suurem osa väljaminekutest toidule, siis väiksem käibemaksumäär toidule aitab vähendada vaesemate inimeste väljaminekuid. Toiduainete madalam käibemaksumäär on seega eriti efektiivne vahend vaesemate inimeste abistamiseks nendes riikides, kus sissetulekute ebavõrdsus on suur.

Madalam käibemaksumäär toiduainetele võib siiski olla seotud keerulise administreerimisega. Nt võib olla vajalik eristada tervislike ja mittetervislike toiduainete käibemaksumäärasid. Toiduainete madalad käibemaksumäärad võivad soodustada ka kodus keetmist, mis tähendab, et inimesed käivad vähem väljas söömas. Uuring näitas, et madalamad käibemaksumäärad toiduainetele ei põhjusta märkimisväärseid probleeme EL siseturu toimimisele. Uuringu autorid ütlevad, et ilmselt pole käibemaksumäära kaudu sissetulekute ümberjaotamine parim võimalus, kuid seejuures viidatakse eelkõige hea sotsiaalkindlustuse süsteemiga riikidele. Julgen väita, et Eesti nende riikide hulka ei kuulu ja nii oleks toiduainete madalam käibemaksumäär meil üsna asjakohane.

 

Eelmine luguPiima muudab kallimaks suurenenud eksport
Järgmine luguKonverents „Maaelu Edendamise Sihtasutus – 20 aastat Eesti maaelus“.