Eesti sealihatootjad pöördusid Venemaa kaubanduspiirangu pärast põllumajandusministri poole

Eesti suuremad sealihatootjad saatsid 20. veebruaril põllumajandusminister Helir-Valdor Seederile kirja, milles palutakse meetmeid sealiha ekspordi taastamiseks Venemaale ja tekkinud turuolukorra leevendamiseks. KIrjale on alla kirjutanud AS Rakvere Farmid, AS Atria Farmid, Viru Lihaühistu ja Eesti Tõusigade Aretusühistu.

Venemaa on keelanud alates 29. jaanuarist sealiha impordi Euroopa Liidust, seoses Leedust ja nüüdseks ka Poolast metssigadelt avastatud aafrika seakatku juhtudega. Juba varem oli keelatud elussigade import EL-st ja hetkel on Venemaale võimalik EL eksportida ainult üle 80 kraadise kuumtöötlusega sealihatooteid. Selliste toodete hulk on teatavasti väga piiratud.

EL jaoks on Venemaa ülioluline ekspordimaa. Aastane ekspordimaht on suurusjärgus 750 miljonit kg/aastas ja oluline on võimalus realiseerida rümba osi ja kaasnevat toodangut, millel EL-s nõudlus puudub ning see võimaldab rümpa efektiivsemalt väärindada. Veebruari teiseks pooleks on olukord EL seakasvatuses muutunud ülimalt keeruliseks ja hinnalangus on olnud väga järsk. See on viinud EL osasid liikmesriike kahepoolsete läbirääkimisteni Venemaaga.

Pöördumisele allakirjutanud leiavad, et Eesti seisukohast on olukord ülimalt ärevusttekitav. Realistlikuks on muutumas stsenaarium, kus Eesti jääb Venemaale ekspordi keelu alla, kuid EL sees on riike, kes saavad erandi ja kauplevad edasi. Pikemas perspektiivis tähendab see seakasvatuse hääbumist Eestis, sest EL sees muutub konkurents ekspordieelisega maade suhtes võimatuks.

Ministrile pöördumise saatnud Eesti seakasvatuse juhtivad tootjad leiavad, et:

> Praegused ekspordikeelu meetmed on ebaproportsionaalsed;

> Eesti peab seisma EL-s selle eest, et liikmesriikidele ei kohandataks ebavõrdseid konkurentsitingimusi ja et kaubandussuhetes Venemaaga esineks EL ühtsena;

> Eestil tuleb Euroopa Komisjonis ja koostöös teiste liikmesriikidega aktiivselt olukorra lahendamise eest seista;

> Käesolevas turuolukorras tuleb operatiivselt kasutada eraladustamise toetuse meedet.

Eelmine luguEuroopa Komisjon teeb jõupingutusi sealiha ekspordi taastamiseks Venemaale
Järgmine luguKokkuhoid maaelu arengukava ja põllumajandustoetuste arvelt surub Eesti toidu konkurentsist välja