Eesti põllumajandustoodete eksport kasvas

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport kasvas aastaga 5%, kinnitades Eesti toidukaupade jätkuvat kõrget taset. Eestile olulisematest põllumajandustoodetest kasvas tänu kõrgele maailmaturu nõudlusele enim piima ja piimatoodete eksport. Statistikaameti andmete kohaselt oli Eesti põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordi rahaline väärtus möödunud aastal 1,244 miljardit eurot, moodustades sellega Eesti koguekspordi rahalisest väärtusest 10%.

Eesti eksportis 2013. a põllumajandussaadusi ja toidukaupu rohkem kui sajasse erinevasse riiki. Suurimateks eksportturgudeks on endiselt meie naaberriigid Läti, Soome ja Venemaa, neile järgnevad Leedu, Saksamaa ja Holland.

Maailmaturu suur nõudlus kajastus nii Eesti piimatööstuste kasvanud ekspordis kui ka jätkuvas toorpiima ekspordis Leetu. Kokku kasvas piima ja piimatoodete eksport aastaga 23%, ulatudes  209 miljoni euroni. Loomakasvatussaadustest kasvas ka liha ja lihatoodete eksport (10%), ulatudes möödunud aastal 61 miljoni euroni.

Kala ja muude mereandide eksport kasvas 2%, ulatudes 166 miljoni euroni. Teravilja eksport jäi 93 miljoni euroga 2012. aasta tasemele.

Köögivilja (sh toiduks kasutatavad juured ja mugulad) ning köögi- ja puuviljadest, pähklitest ning teistest taimeosadest toodete eksport tegi aastaga 21%-lise kasvu ja ulatus pea 22 miljoni euroni. Nende toodete tootmis- ja ekspordimahud on olnud aastate lõikes väga kõikuvad, sõltudes ennekõike ilmastikust nii meil kui naaberriikides. Seega võib ka eelmise aasta ekspordikasvu põhjusena näha ennekõike soodsaid ilmaolusid.

Põllumajandussaadusi ja toidukaupu imporditi möödunud aastal Eestisse 1,5 miljardi euro väärtuses, mis moodustab Eesti koguimpordi väärtusest 11%. Aastaga kasvas põllumajandussaaduste ja toidukaupade import 9% võrra.

Eelmine luguPõllumajandussektori toodangu väärtus ületab 880 miljonit eurot
Järgmine luguLihaveiste arv kasvas, sigade arv vähenes