Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda moodustas ühistegevuse toimkonna

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) nõukogu otsustas luua koja juurde ühistegevuse toimkonna. Ühistegevuse toimkonna esimeheks valiti Olav Kreen, kes on koja nõukogusse valitud teraviljakasvatajate ühistu Kevili esindajana. EPKK otsustas ennast põllumajandusühistute esindusorganisatsioonina selgemalt positsioneerida ning astuda ka Euroopa põllumajandusühistute katusorganisatsiooni COGECA (Põllumajandusühistute Konföderatsioon) liikmeks.

EPKK ühistegevuse toimkonna esimees Olav Kreen rõhutas ühistegevuse olulisust Eesti põllumajandussektoris. „Eesti põllumajandussektori üks probleeme on põllumajandustootjate suur killustatus võrreldes tarneahela kõrgemate lülide – toidutööstuste ja kaubandusega. Ühistud annavad võimaluse põllumeestel aktiivsemalt turgudel osaleda,  põllumajandustoorme koondamiseks, toodangu ühtlasema kvaliteedi tagamiseks ja lisaväärtuse andmiseks. Volatiilsete põllumajandusturgude tõttu on ühistegevus oluline ka põllumeeste riskide ohjamisel,“ ütles Kreen.

Euroopa Komisjon on ühise põllumajanduspoliitika reformimisel teinud ettepaneku suurendada ühistute rolli põllumajandussektoris. Loodud ühistegevuse toimkond saab anda asjatundliku panuse põllumajanduspoliitika kujundamiseks ja asjakohaste meetmete väljatöötamiseks uues maaelu arengukavas.

EPKK on aastatega kasvanud Eesti suurimaks ühistute organisatsiooniks. Meie liikmeskonda kuuluvad erinevate valdkondade ühistud: Kevili, E-Piim, Viru Lihaühistu, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Tõusigade Aretusühistu, Rakvere Piimaühistu, TÜ Wiru Vili. Samuti on EPKK nõukogus esindatud mitmed teised Eesti ühistegevuse eestvedajad.

EPKK on viimastel aastatel Maamajanduse Infokeskuse tellimusel läbi viinud kaks uuringut, mille eesmärgiks oli ühistegevuse olukorra kaardistamine. Viimase uuringu kohaselt on küsitluses osalenud 14 ühistu hinnangul ühistegevuse hetkeolukord Eestis pigem halb (64% vastajatest). Ankeetküsitlusele vastanutest 36% hindab ühistegevuse hetkeolukorda Eestis pigem heaks.

2012. aastal tähistatakse rahvusvahelist ühistegevuse aastat, mis on majanduslikule ühistegevusele toonud senisest rohkem tähelepanu.

Lisainfo: EPKK juhataja Roomet Sõrmus, roomet.sormus@epkk.ee, tel 52 05857.

Eelmine luguAiandusfoorum 2012
Järgmine luguTeraviljafoorum 2012: Eestist on saanud teravilja eksportiv maa