Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda – 15 aastat kodumaise eest väljas!

Esmaspäeval, 17. oktoobril algusega kell 12 toimub Tallinnas, Swissotelis Eesti toidu konverents, millega Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tähistab oma 15. tegevusaastat. Hea meel on tõdeda, et 1996. aastal suutsid paljud Eesti põllumajandus- ja toidusektori ettevõtted ja ühendused seljad kokku panna ning jõuti ühise katusorganisatsiooni loomiseni. Vajadus toidusektori osapoolte tiheda koostöö järele on püsinud tänini.

Põllumajandus-Kaubanduskoja südameasjaks on Eesti toit. Oleme viimased 13 aastat tegelenud Eesti toiduainete hindamise ja tarbijatele tutvustamisega. Tunnustatud Eesti Maitse kvaliteedisüsteem ja -märk on kantud EPKK üldisest ahelapõhisest tegevusloogikast. Väärtustame kodumaise tooraine kasutamist, sest kodulähedane on alati usaldusväärsem ja kindlam. Kodumaise tooraine kasutamine annab sissetulekut meie põllumeestele. Toidutööstustele anname kvaliteedisüsteemi kaudu objektiivset tagasisidet, mis aitab parandada toodete kvaliteeti. Tarbijate jaoks muutub lihtsamaks kvaliteetsete ja kodumaiste toiduainete leidmine poeriiulitelt. Pääsukesemärk on aastatega tõusnud Eesti kõige tuntumaks ja mõjukamaks toidumärgiseks, mida teab 84% Eesti elanikest. Praegu kannab Tunnustatud Eesti Maitse pääsukesemärki ja Tunnustatud Maitse ristikumärki kokku ca 200 toodet. Kvaliteedisüsteemis osaleb üle 50 Eesti toidutööstuse. Läbi aegade oleme välja andnud üle 1000 märgikandmise õigust kinnitava tunnistuse.

Vähetähtis pole olnud ka Eesti toidu üldise kuvandi loomine ja vastavasisuline teavitustegevus. 2005. aastal sai tuule tiibadesse Eesti toidu koordineeritud tutvustamine, mis on piiratud vahendite tingimustes jätkunud tänaseni. Eriti oluline on olnud just koolinoortele suunatud teavitus, mis on soodustanud erinevate toiduainete tarbimist tulevaste tarbimisotsuste tegijate hulgas. EPKK on viinud Eesti ettevõtted aastate jooksul paljudele välismessidele, millest on tuule tiibadesse saanud mitmete Eesti toiduettevõtete eksport välisturgudele.

Toiduturgudel on huvitavad ajad. Maailma rahvastik kasvab ja sellega koos prognooside kohaselt ka toidu tarbimine. Samas on turud ebastabiilsed ja tegevuse planeerimine on keeruline. Toidusektorit ootavad ees olulised otsused, kuidas ja kuhu soovime edasi minna? Kuidas anda toodetele lisandväärtust ja hoida Eesti toidu kõrget kvaliteeti? Mida peaks tegema, et tarbijad jääksid eelistama Eesti toitu? Neile ja teistele küsimustele otsime vastuseid Eesti toidu konverentsil.

Konverentsiks andis EPKK välja Eesti toidu teemalise artiklite kogumiku.
Eelmine luguEesti toidu konverents
Järgmine luguSeeder soovitas kaaluda Eesti toidu manifesti koostamist