Eesti piimakvoot sai täis 96-protsendiliselt

Eestile kinnitatud piimatootmiskvoot sai lõppenud kvoodiaastal täis 95,96 protsendi ulatuses, 901 kvoodiomaniku piimakarjadelt saadud piima kogus oli ligi 658,4 tuhat tonni. Tulemused on rekordilised nii piima koguse kui ka kvoodi täituvuse protsendi poolest. Piimakvoodiaasta arvestuslik periood kestis eelmise aasta 1. aprillist kuni 31.märtsini 2013. Euroopa Komisjoni kinnitatud kvoot ehk tootmise piirmäär Eesti piimatoodangule oli selleks perioodiks 686 tuhat tonni. Sellest oli kvoodiomanikele nende taotluste alusel välja jagatud 672 tuhat tonni.

Kvoodi raames toodetud piima kogus oli lõppenud kvoodiaastal umbes 22 tuhande tonni võrra suurem kui eelnenud kvoodiaastal. Seda hoolimata tõsiasjast, et kvoodiomanike arv kahanes aasta jooksul 60 võrra. „Selle kahanemise tempo on aeglustunud, enamasti on lõpetajateks väiksemad ettevõtjad,“ ütles PRIA turukorraldusbüroo peaspetsialist Urve Seedre.

Sõltuvalt sellest, kas ettevõtja tarnib enda karjalt saadava piima tööstusele või turustab ise, võib tal olla piima tarnekvoot, otseturustuskvoot või ka mõlemad. Lõppenud kvoodiaastal oli 783 tarnekvoodi ja 191 otseturustuskvoodi omanikku. Valdav osa kvoodi alusel toodetud piimast on seotud tarnekvoodiga (652,9 tuhat tonni), otseturustuseks toodeti 5,5 tuhat tonni nn kvoodipiima.
1. aprillil alanud uueks kvoodiaastaks kinnitas Euroopa Komisjon Eesti piimakvoodi suuruseks 692 926 049 kg, millest tarnekvoot moodustab 686 344 949 kg ja otseturustuskvoot 6 581 100 kg. Tootjatele on välja jagatud 654,2 tuhat tonni tarnekvoodi ja 5,2 tuhat tonni otseturustuskvoodi alusel piima tootmiseks. 2013/2014 kvoodiaasta alguses  oli piimakvoodi omanikke kokku 856, neist tarnekvoot on 739 ja otseturustuskvoot 180 ettevõtjal.
Lõppenud perio0odi tulemuste põhjal vähendas PRIA kvooti 269 tootjal, kel jäi individuaalse kvoodi täitmine alla 85%. Vähendati või määrati broneeringusse kvoot neil, kes eelmisel kvoodiaastal oma kvoodi enam ei kasutanud ja piima ei tootnud. Vabaneva kvoodi arvestab PRIA reservi. Saatsime äsja kõigile kvoodiomanikele teatised nende individuaalse kvoodi täituvuse andmetega.
„Tuletame meelde, et 1.-15.juulini saab PRIAle esitada taotlusi oma kvoodi suurendamiseks,“ rääkis Urve Seedre. „Suurendamiseks on PRIAl võimalik täiendavalt välja jagada 24 tuhat tonni tarnekvooti ja ligi 0,9 tuhat tonni ja otseturustuskvooti. Juhime ettevõtjate tähelepanu ka sellele, et piimakvoodiga seotud aruandeid ja taotlusi saab esitada elektrooniliselt e-PRIAs.“
Eestis on piima tootmisel kvoote rakendatud alates 2004. aastast, mil Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks. Liikmesriikidele tootmiskvootide kinnitamisega soovib Euroopa Liit piirata võimalikku ületootmist. Kvoodist rohkem piima tootnud riikidel tuleb maksta trahvi. Eesti pole kvoodiga seatud piire ületanud. Alates 2008/2009. kvoodiaastast on liikmesriikide kvoote igal aastal 1-2 protsendi võrra suurendatud.
Rohkem infot piimakvoodi ja selle omanike kohta vt PRIA kodulehelt www.pria.ee rubriigist „Turukorraldus“.
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
telefon 7371 215; 5533 739
Eelmine luguPõllumajandusamet (PMA) tuvastas ohtliku taimekahjustaja tamme-äkksurma MAXIMA EESTI OÜ Kuressaare, Jõhvi ja Tartu kauplustes müüdavatel rododendronitel
Järgmine luguPõllumajandussaaduste eksport oli esimeses kvartalis 284 miljonit eurot