Eesti ja Moldova sõlmisid koostööleppe põllumajanduse vallas

Täna allkirjastasid Eesti põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja Moldova põllumajanduse ja toiduainetööstuse minister Valeriu Cosarciuc Tallinnas kahe riigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi teadus- ja majanduskoostööks põllumajanduses.

”Moldovas on põllumajandus tähtis majandusharu, mis annab suurele osale elanikkonnast sissetuleku ning kavandatavad reformid mõjutavad suurt osa nii ettevõtjatest kui ka elanikkonnast,” rõhutas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. ”Kindlasti on Moldova pool huvitatud tutvumisest Eesti põllumajandus- ja maaelupoliitikas rakendatud paremate praktikatega.”

Seederi sõnul näeb Eesti Moldovat tulevikus ka turuna siinsele põllumajandustoodangule.

Koostöömemorandum näeb ette kahe riigi asutuste vahelist uurimis- ja arendustegevuse alast koostööd maaelu arengu, toiduohutuse, seemekasvatuse ja sordiaretuse, loomkasvatuse, veterinaaria, taimekaitse, turustamine ja mahepõllumajanduse valdkonnas.

Lähtuvalt Eesti Arengukoostöö põhimõtetest keskendub Eesti arenguabi andmine valdkondadele, kus meil on reformikogemus ning kus suudame luua lisaväärtust. Koostöö arendamisel on kavas korraldada kahe maa vahel infovahetust, külaskäike, ekspertide ja uurimistulemuste vahetust, koolitust, seminare ja konverentse.

Tänavu septembris on plaanis käivitada projekt ”Maaelu jätkusuutlik ja edukas planeerimine Moldovas”, mille raames tõstetakse Moldova Põllumajanduse ja Toiduainetööstuse Ministeeriumi ning selle allasutuste töötajate teadlikkust maaelu poliitika planeerimisest.

Eelmine luguLHV: Kas nisu võimas ralli on jätkusuutlik?
Järgmine luguHelir-Valdor Seeder: põllumajanduspoliitika rahastab kogu maaelu