Eesti esindab Euroopa huve Maailma Loomatervishoiu organisatsioonis

Maailma Loomatervishoiu organisatsioon (OIE) valis eelmisel nädalal Pariisis Euroopa regionaalkomisjoni presidendiks järgnevaks kolmeks aastaks Eesti Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori Ago Pärteli. „Tegemist on suure tunnustusega tervele riigile, mis näitab, et Euroopas teatakse ja usaldatakse Eesti veterinaarvaldkonna tegevusi,” ütles Ago Pärtel. „See ei ole minu saavutus, vaid näitab süsteemi tugevust.”

Initsiatiiv esitada Ago Pärtel OIE presidendi kandidaadiks tuli Euroopa Liidust. Teisi kandidaate üles ei seatud ning valimistel toetasid Pärteli kandidatuuri lisaks Euroopa Liidu riikidele ka kõik teised riigid, kaasa arvatud Venemaa.
Presidendi ametiaeg on kolm aastat ja tema ülesanne on eelkõige esindada Euroopa huve OIEs kõigis arutlusele tulevates küsimustes ning osaleda viie maailma regiooni läbirääkimistes.

OIE töötab välja ja kinnitab loomade nakkushaiguste uurimismetoodikad ning standardid loomade ja loomsete saadustega kauplemiseks, tagab liikmesriikidevahelise operatiivse infovahetuse ohtlike haiguste diagnoosimise ja levimise osas.

Viimastel aastatel pöörab organisatsioon järjest suuremat tähelepanu loomade heaolule ning on uue tegevusena algatanud liikmesriikide veterinaarteenistuste auditeerimise,

OIE teeb tihedat koostööd WHO, WTO, FAO ja Maailmapangaga.

OIE on loodud 1924. aastal ja ühendab praegu 178 liikmesriiki, neist 53 kuuluvad Euroopa regiooni.

Eelmine luguUrmas Paet: Eesti soovib Euroopa Liidu 2014-2020 eelarve kavasse muutusi
Järgmine luguFAO globaalse toiduturu analüüs ja prognoos kinnitavad kõrgete toiduhindade püsimist.