Copa-Cogeca toiduainete töögrupp sai ülevaate toiduvaldkonna seadusandluse arengutest

Tarbija teavitamise uued reeglid toitainete sisalduse märkimiseks pakendil hakkasid kehtima juba eelmise aasta lõpust.  Euroopa Komisjon on koostamas EL-ülest andmebaasi, mis koondab riikide kaupa kõik olemasolevad märgistusnõuded, sealhulgas need, mis on kehtestatud üksikute liikmesriikide tasemel. Tooraine päritolumaa märkimise osas jätkub vaidlus vabatahtlikkuse üle, küsitav on ka, kuivõrd tuleks seejuures minna detailidesse.

Uue teemana on komisjonile antud mandaat uurida transrasvade olemasolu toidus ja võimalust neid vähendada. Koostöös Teadusuuringute Ühiskeskusega on koostamisel raport, mis avaldatakse lähikuudel. Praegu analüüsitakse erinevaid võimalusi, nt piirmäärade kehtestamine tööstuslikele rasvhapetele või kas arendada välja uus märgistus transrasvu sisaldavatele toodetele. Copa-Cogeca töötab lähiajal välja oma strateegilise seisukoha.

Komisjon on asunud ka üldist EL toiduseadust üle vaatama, et selgitada, kas seadusandlus vastab eesmärkidele. Vaadatakse üle ka kiirteavitussüsteemi ja Euroopa Toiduohutusameti toimimine. Vastav raport ilmub 2016. aastal.

Copa-Cogeca asub välja töötama oma seisukohta liha töötlemisest teatud keemiliste ühenditega, et tagada toiduohutus – kas see peaks EL-s olema lubatud, kas farmerid sooviksid seda teha, millised on alternatiivsed võimalused tarbijale tõestamaks, et haigustekitajaid välditakse? Arutelu ei peaks lähtuma huvidest kaubandusläbirääkimistel, vaid EL farmerite arvamusest oma tootmise korraldamise ja kasutatavate tootmisviiside kohta.

Europarlament kui ka EL nõukogu soovivad keelata põllumajandusloomade kloonimist, samuti nende järglaste ja järglastest tehtud toodete turulelubamist, samuti selliste loomade ja nendest saadud toodete importi. Kloonide järeltulijate küsimus on lahtine, kuna siiski on vajalik  teadustegevuse jätkamine ja kloonide järeltulijad on normaalsed loomad, mis ei puutu loomatervise ega toiduohutuse teemasse.

Vaja on jälgimissüsteemi, selleks toimub konsultatsioon huvipooltega. Praegu ei ole võimalik kontrollida, kas loom on „päris“ või kloonitud looma järeltulija, seega tuleks kontrollida kõike. Näiteks seemendusmaterjali tuuakse sisse kolmandatest maadest, kuidas seda kontrollida?  Luksemburgi eesistumine käsitleb teemat novembris, kuid Hollandi eesistumine võib süvitsi jätkata. Nõukogus on väga erinevad arvamused. Komisjon teeb ettepanekud jälgimissüsteemi ja märgistamise kohta.

Eelmine luguCopa-Cogeca hoiatab, et taimesortide patenteerimine viib innovatsiooni vähenemisele ja seemnete kallinemisele
Järgmine luguParim taimekasvataja 2015 on Erki Oidermaa