Copa-Cogeca kvaliteedipoliitika seminar

EL põllumeeste ja ühistute organisatsioon Copa-Cogeca rõhutas sellel nädalal toimunud kvaliteediseminaril, et EL kvaliteedikavasid tuleks paremini avalikkusele tutvustada, et seeläbi suurendada tarbijate teadlikkust.

Seminar toimus enne Euroopa Komisjoni poolt sügisel esitatavaid õigusaktide eelnõusid kvaliteedipoliitika muutmiseks. Copa-Cogeca poolt korraldatud seminari osavõtjad väljendasid oma seisukohti, kuidas peaks EL kvaliteedipoliitikat reformima. Osalejad avaldasid arvamust, et Euroopa põllumajandustoodetel ja toidukaupadel on õigustatult hea maine, mis puudutab toodete kõrget kvaliteeti. Samuti leiti, et olemasolevad EL kvaliteedikavad ja eraalgatuslikud standardid aitavad tarbijatele teadvustada EL toodete kõrget kvaliteeti.

Siiski leidsid mitmed seminarist osavõtjad, sealhulgas Euroopa tarbijate organisatsiooni esindajad, et põllumajandustoodete tegelik väärtus pole alati müügikohas adekvaatselt teavitatud, arvestades, et just põllumehed loovad eeldused kõrgekvaliteediliste toiduainete tootmiseks.

Selle probleemi kohta ütles  Copa-Cogeca peasekretär Pekka Pesonen: “ Selle valdkonna õigusakte tuleks kaasajastada ning tarbijaid tuleks paremini teavitada põllumajandussaaduste kvaliteedist”.

Osalejate arvates tuleks erilist tähelepanu pöörata EL juhiste väljatöötamisele eraalgatuslike sertifitseerimissüsteemide kohta, et vähendada võimalust tarbijate eksitamiseks. Copa-Cogeca usub samuti, et primaarne põllumajandustootmine tuleks rohkem kaasata eraalgatuslike kvaliteedisüsteemide arendamisse, et võimaldada tarbijatele paremini teada anda põllumajandustootmise eripäradest tarbijate ootuste täitmisel.

Euroopa Komisjon on koostamas vastavasisulist mõjuhinnangut, mis peaks valmima septembriks. Aasta lõpuks peaks lauale pandama EL kvaliteedipoliitika muutmise seadusandlikud ettepanekud. Kvaliteedipoliitikal on oluline koht ka ühise põllumajanduspoliitika tulevikku puudutavates aruteludes.

Eelmine luguEuroparlament: Vajame meetmeid põllumeestele õiglase sissetuleku kindlustamiseks
Järgmine luguLiia Sooäär: Maakari annab elule mõtte