Avaleht Liha Lehekülg 2

Liha

Valminud on õppevideo kütitud soku või kitse käitlemisest

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Jahimeeste Seltsi ning Põllumajandus- ja Toiduameti koostöös valminud õppevideos selgitatakse, kuidas on korrektne käidelda kütitud ulukit koduseks isiklikuks kasutamiseks. Näidatakse kuidas...

Harjumaal tuvastati 2000-pealises seafarmis sigade Aafrika katk

Sigade Aafrika katku (SAK) nakatumine tuvastati ligi 2000 seaga OÜ Pihlaka Farmis. Seafarmile on seatud kitsendused. Farmist ei tohi sigu välja ega sisse tuua,...

Viimastel kümnenditel on põllumajanduses palju muutusi

Seoses peagi läheneva Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäevaga heitis Statistikaamet pilgu meie põllumajanduse arengule viimasel kolmel kümnendil. Muutusi on olnud palju, sest 1990. aastate alguseni tegutsesid...

Lehmad võitluses kliimamuutuste vastu

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja arendusnõunik Triin Hallap annab ülevaate 28. juunil toimunud Euroopa Piimandusassotsiatsiooni veebiseminarist, millel otsiti lahendusi, kuidas muuta karjakasvatus kliimasõbralikumaks ja vähendada kasvuhoonegaaside heidet....

Loomade ja lindude puurispidamise keelamisel tuleb samu nõudeid rakendada ka importtoidule

30. juunil otsustas Euroopa Komisjon anda positiivse vastuse Euroopa kodanikualgatusele „Lõpp puuriajastule!“, mida toetas kogu ELis rohkem kui miljon inimest. Antud kodanikualgatuses nõutakse loomade...

Lihaveisekasvatajate koosolekul toimus elav arutelu ÜPP 2023-2027 üle

2. juulil toimus Raplamaal Toosikannus Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi üldkoosolek, kus valiti seltsile uus juhatus. Uude juhatusse kuuluvad Vallo Kruusimägi, Mariliis Vahar, Diana Pärna, Kristjan...

MES maksab COVID-19 toetuse välja 25. juunil

Alates tänasest on COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale maheteravilja, mahemunakanade, ammlehma ja lihaveisekasvatuse toetuse saajate nimekirjad üleval Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kodulehel. Kõikidele...

Vallo Seera: iga kasvataja ülesanne on tegeleda aretustööga

13. mail toimunud Aretuskonverents oli suunatud uutele aretustunnustele ja trendidele, mida lisaks põllumajandusloomade produktiivsusnäitajatele silmas pidada ning millega on võimalik toetada meie karjakasvatajate aretusvalikuid....

Valminud on õppevideo kütitud põdra esmakäitlemisest metsas

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Jahimeeste Seltsi ning Põllumajandus- ja Toiduameti koostöös valminud õppevideos selgitatakse, kuidas käidelda kütitud ulukit metsas ning millised tegevused tuleb teha, et...

Tõuaretuse konverentsil tutvustatakse aretuse suundumusi maailmas ja Eestis

Põllumajandusloomade aretus aitab tõsta Eesti loomakasvatuse konkurentsivõimet ja kindlustada ettevõtete majanduslikku tasuvust. 13. mail toimuval Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja aretuskonverentsil tutvustatakse uusi aretustunnuseid ja trende, mida...

UUEMAD LOOD

KASULIK