Avaleht Keskkond Lehekülg 18

Keskkond

Täna on ülemaailmne veepäev: Põllumeestel on veekaitses oluline roll

Täna tähistatakse ülemaailmset veepäeva, mille eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu veeressursside mõistlikule ja säästlikule kasutamisele. Põllumeeste jaoks on vesi tootmiseks oluline ressurss, samuti peavad...

Kutsume tasuta infopäevadele „Natura 2000 toetus erametsamaale“

Kutsume tasuta infopäevadele teemal "Natura 2000 toetus erametsamaale: tingimused ja kohapealne kontroll". Tänavu võtab SA Erametsakeskus Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi vastu 4.- 22. aprillini....

Üksteist põllumajandustootjat hakkavad koos nõustajatega otsima lahendusi sõnniku keskkonnahoidlikuks kasutamiseks

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsus jaanuaris põllumajandustootjaid osalema veekaitsele suunatud Eesti ja Läti koostööprojekti GreenAgri pilootprogrammis, mille raames pakutakse põllumeestele oskusteavet keskkonnasõbralike praktikate rakendamiseks orgaaniliste väetiste...

Ilmus selle aasta esimene Põllumehe Teataja

Värske ajakirja probleemloos räägime seekord loomade registri kannetest: hilinemine ja ebatäpsus vähendab toetussummat, mõjudes valusalt rahakotile. Fookuses on ka toidujulgeolek, sest seakasvatuse isevarustuse tase väheneb...

Eesti ja Läti põllumehed teevad veekaitsealast koostööd

15. - 16. veebruarini toimus Jelgavas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Läti Põllumeeste Liidu koostöös projekti “GreenAgri” konverents, millel arutati Eesti ja Läti põllumajandusliku keskkonnakaitse küsimusi...

Lätis toimuval põllumajandustootjate konverentsil arutatakse keskkonnahoiu küsimusi

15.-16. veebruarini toimub Jelgavas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Läti Põllumeeste Liidu koostöös projekti "GreenAgri" konverents, millel arutatakse Eesti ja Läti põllumajandusliku keskkonnakaitse küsimusi ja tutvustatakse...

Põllumehed tunnevad aktiivset huvi veekaitse probleemide lahendamise vastu

Põllumajandustootjad näitasid üles aktiivset huvi veekaitsele suunatud Eesti ja Läti koostööprojekti GreenAgri pilootprogrammis osalemiseks, mille raames otsitakse põllumeeste ja nõustajate koostöös võimalusi keskkonnasõbralike praktikate...

16. jaanuarist kehtima hakkav uus Veeseadus sätestab põllumeestele uued nõuded

„Seoses 16. jaanuarist kehtima hakkava uue Veeseadusega peaksid põllumehed olema tähelepanelikud uute nõuete täitmisel. Silmas tuleks pidada seda, et alates 16. jaanuarist hakkab kehtima...

Toiduhindade seire katkemine halvendab tarneahela läbipaistvust

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmeid teeb murelikuks, et põllumajandus- ja toiduvaldkonda puudutava turuinfo kättesaadavus on viimasel ajal oluliselt halvenenud, mis teeb keerulisemaks turuolukorra analüüsimise ja vajalike...

Ootame põllumehi osalema veekaitse pilootprogrammis

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ootab põllumajandustootjaid osalema veekaitsele suunatud Eesti ja Läti koostööprojekti GreenAgri pilootprogrammis, mille raames pakutakse põllumeestele oskusteavet keskkonnasõbralike praktikate rakendamise kohta orgaaniliste väetiste...

UUEMAD LOOD

KASULIK