Balti riikide põllumeeste esindajad arutavad Tartus ühise põllumajanduspoliitika tulevikku

Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusorganisatsioonide esindajad arutavad täna
Tartus koostöövõimalusi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku
kujundamisel. Kohtumise tulemusel on kavas kokku leppida nii ühised
seisukohad kui pidada nõu tegevuskava üle, kuidas saavutada meie
põllumajandusele järgmisel eelarveperioodil alates 2021. aastast võimalikult
soodne tulemus.

„Balti riikide põllumajandusorganisatsioonide tõhus koostöö käesoleva
eelarveperioodi eel võimaldas meie põllumajandustoetuste taset viia
oluliselt lähemale Euroopa Liidu keskmisele. Otsetoetused on erinevates
liikmesriikides siiski jätkuvalt väga erineval tasemel, mistõttu peame
meiega sarnases olukorras olevate Läti ja Leedu põllumeestega jätkama
koostööd otsetoetuste ühtlustamiseks, et tagada kõikidele tootjatele võrdsed
konkurentsitingimused Euroopa ühisturul,“ ütles Eesti
Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on põllumeeste jaoks võtmetähtsusega põllumajanduspoliitika
meetmete oluline lihtsustamine. Põllumajandustootmine peab vastama ühiskonna
ootustele keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse osas, kuid osaliselt on see
ootus viinud ka väga keeruka süsteemini, millest tekkiv bürokraatia on
koormaks nii ettevõtjatele kui riigile. Loodame, et tulevikus aitab
halduskoormust vähendada ka (satelliit)tehnoloogia areng ja
kontrollimeetodite kohandamine ning riskipõhisemaks viimine.

„Viimaste aastate kriisidest oleme õppinud, et tulevikus on vaja täiendada
ka riskijuhtimise meetmeid, et tagada meie põllumajanduse suurem
vastupanuvõime kõikuvate turutingimuste korral. Samas on ühise
põllumajanduspoliitika tulevikuga seotud palju ebakindlust, eelkõige seoses
Suurbritannia lahkumisega, mis võib Euroopa Liidu eelarve panna suure surve
alla,“ rõhutas Sõrmus.

Eesti Maaülikoolis toimuvast Balti riikide põllumajandusorganisatsioonide
esindajate kohtumisest võtab osa üle kahekümne põllumeeste esindaja.
Kohtumisel osalevad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste
Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhid, aga teiste hulgas ka
Lätist pärit Euroopa põllumeeste katusorganisatsiooni COPA asepresident
Maira Dzelzkaleja ja Leedust pärit Euroopa põllumajandusühistute
katusorganisatsiooni COGECA asepresident Mindaugas Maciulevicius. Täna algab
Tartus ka kõrgetasemeline põllumajanduskonverents Agroforum Mare Balticum.

Lisainfo: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus,
tel 520 5857

Eelmine luguArstiabi hea kättesaadavusega on ka maapiirkondades probleeme
Järgmine luguÜle poole noorematest eestimaalastest toetab loomade heaolu nõuetele vastava karusloomakasvatuse jätkamist