AP 2013: Sulev Matto pakub parimat piima

Aasta Põllumees 2013 kandidaat Sulev MattoSulev Matto piima­karjas Hiiumaa Agros lüpstakse Eesti parimat piima, mida müüakse toorpiimana kohalikele elanikele Kärdla kaupluses. “20 aastat tagasi läksin Saksa­maale, töötasin sealses farmis sulase ja õpipoisina. Mäletan, kuidas sakslasest farmiomanik tegi oma lõaspidamislaudast vabalauda, laskis lehmad lah­ti ning lüpsiplatsile lüpsma, see oli toona uus asi. Nüüd – 20 aas­tat hiljem — on ka minul oma vabapidamislaut,” teatab Sulev Matto. Oleme Kärdla lähistel Ala kü­las Hiiumaa Agro rekonstruee­ritud Ala farmis, kus farmi ühes osas nosivad piimalehmad vabapidamislaudas, teises osas on noorkari. Matto on renoveerinud/uuendanud vana hoonet juba mitu aastat, nüüd on loomadel avaramad võimalused, kaasaeg­sed pidamistingimused. Laut peaks täielikult valmima täna­vu sügsel. Söödarobot suristab vaikselt ühest lauda äärest teise, lükates loomadele silo ette. Loo­madel on oma jalutusala, samu­ti sügamisharjad, neid lüpstakse kalasaba-lüpsiplatsil. Edasi loe Maalehest.

Kandidaat Sulev Matto, Hiiumaa Agro OÜ
Pühalepa vald, Hiiumaa.
Piimakarjakasvatus, 136 lüpsilehma, 147 noorlooma. Aastalüps 6900 kg lehma kohta.
Toorpiima müük Kärdla kaupluses.
Maad on omandis 600 ha, teraviljakasvatus ja siloval-mistamine rohumaadel.
Palgatöötajaid 5.
Rekonstrueeritud vaba­pidamisega laut, kaasaegne tehnoloogia põldudel.

Sulev Matto: “Eesti põllumees ei saa enne rikkaks, kui tal lehmad laudas kauem lüpsma jäävad.”

Kommentaar
Katrin Linkov, Anu Ait OÜ konsultant

Sulev Matto on järjepidevalt edasi liikunud suu­renemise suunas, sest saab aru, et mida suurem, seda efektiivsem ja lihtsam on riske jaotada. Tema tugevuseks on see, et ta on teadlikult paranda­nud piima kvaliteeti nii loomade heaolu kui ka söötmise kaudu. Matto peres ja firmas on kõik loomaarmastajad, tunnevad oma karja ka nime- ja nägupidi.

Anu Ait OÜ-l on Mattoga olnud pikk koostöö, mis hõlmab loomade söötmist ja tervist. See ette­võte on tihti kasutanud meie spetsialistide nõuan­deid, Matto on minu kõrvalt õppinud ise lehmade jalgu ravima ja poegimisel abistama. Kogu nende pere jaoks pole miski olnud raske, alati on neil tahe edasi liikuda. Matto firmas on kõik väga tublid, töökad ja abivalmid nagu hiidlased ikka.

Eelmine luguAP 2013: Õunakasvatustalu peremees Kalmer Kasvandi arvates on eestlase lemmikõun ‘Kuldrenett’
Järgmine luguAP 2013: Pensionieas Endel Härm juhib moodsat talu