AP 2013: Lihaveisekasvatus on Leino Vessarti elutöö

Lihaveisekasvatus on Leino Vessarti elutööLeino Vessart Rapla­maalt on paarikümne aastaga pannud aluse Eesti kaasaegsele lihaveisekasvatusele. Vessart oli esimene talumees, kes 1990. aastate algul uskus, et lihaveiste kasvatamisel on siin­mail tulevikku. Toona, kolhoo­side lagunemise aegu, kasvata­ti Eesti üksikutes lihakarjades ainult hereforde. Kaasaegsest tõuaretusest ei teatud suurt mi­dagi ning uute tõugude Eestisse toomine oli ennekuulmatu. Kui aga väiksemad lehmapi­dajad olid sajandivahetuse ma­jandusraskuste tõttu sunnitud piimakarjakasvatusega lõpe­tama, tekkis paljudel võimalus minna üle lihaveisekasvatusele, sest tänu Vessartile ja tema mõt­tekaaslastele oli Eestis juba tek­kinud põllumeeste seltskond, kes innukalt seda ala edasi arendas. Nii on Vessart oma tegevuse­ga kaasa aidanud maaelu säilimi­sele, sest paljud talud võtsid uue suuna ega pidanud lõpetama, kui viimase piima pukile viisid. Kui poleks seda Kaiu meest, kes väsimatult kuulutas, et Ees­tis on võimalik eri tõugu lihavei­seid kasvatada ning jõuda sel­les valdkonnas võrdväärsele ta­semele Soome, Rootsi ja Norra talumeestega, siis kes teab, kui palju meil maal üldse talupidamisi alles oleks.

Edasi loe Maalehest.

Aasta Põllumees 2013 kandidaat Leino Vessart
OÜ Karitsu Rantšo

Kaiu vald, Raplamaa
Lihaveisekasvatus, 395 veist.
Müük lihaks 90, tõuloo­madeks 50 veist aastas.
Keskkonnasäästlik majandamine, põhiette-võttes mahetootmine.
Maad omandis 321,64 ha, lisaks rendimaad.
Kasari jõe ääres hoolda­takse 200 ha karjamaid ja koristatakse 150 ha jõeluhta.
Kaheksa palgatöötajat.

Kommentaar

Tanel Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) juhatuse esimees
Leino Vessart on Eesti lihaveisekasvatuse hing, ta on missiooniga seda valdkonda ellu äratanud ja toetanud. See sektor on kõvasti arenenud, praegu on Eestis juba 60 000 lihaveist ja suures osas on see Vessarti teene. Mäletan, kuidas ta 1990. aastate keskel lihaveisekasvatust propageeris ja tutvustas  – siis, kui seda asja Eestis veel tõsiselt ei võetud. Vessart on olnud lihaveisekasvatuses iseõppija, oma esimesed kogemused sai ta Soomest. Ameti­alaselt oleme temaga palju suhelnud ja kogu aeg koostööd teinud. Oleme ostnud ETKÜsse temalt tõupulle. Karitsu Rantšos hakati esimesena kas­vatama limusiine, ning tõupulle on ta müünud ka teistele farmidele. Nii saab öelda, et paljude karja­de geneetiline taust on nende karjast pärit.

Eelmine luguPrognoos: järgmine kümnend maailmas toiduhindu alla ei vii
Järgmine luguPeaminister toetab põllumeeste ettepanekuid maaelu arengukava eelnõu muutmiseks