AP 2013: Ahto Vili tõstis Torma piimakarja tippu

Torma Põllumajandusosaühingu (POÜ) laudas lüpsavad tipptoodanguga lehmad ja heade eeldustega aretuspulle müüakse aretus­ühistule. Ahto Vili on Tor­ma POÜd juhti­nud üle 20 aas­ta. Selle ajajooksul on ta oma lautades ja põldudel toime­tades teinud Torma kandi tuntuks. See mees ehitas esimesena Eestisse moodsa külmlau­da, koostöös maaülikooli teadlastega on ta juba aastaid tegelnud karjaaretusega. Tema põldu­del toimetavad kaasaegsete GPS-seadmetega kombainid, lautades on automaatsöötmine, söödaratsioone koostatakse teadlaste näpunäidete järgi ja tudengid praktiseerivad farmis kaasaegset majandamist. Samas pole Ahto Vili pelgalt tõsine töörügaja, vaid ka visionäär, kes on osanud ühe ääre­maa kandi uuele elule äratada. Vili rõhutab: “Torma on ju Carl Robert Jakobsoni noorusmaa, siin ei saa kehvalt majanda­da, me peame Jakobsoni aateid järgima.” Edasi loe Maalehest.

Kandidaat Ahto Vili, Torma Põllumajandusosaühing
Torma vald, Jõgevamaa.
Piimakarjakasvatus.
635 lüpsilehma aastatoodanguga 10 600 kg lehma kohta, noorkari 700.
Maad kasutatakse 2178 ha, sellest omandis ligi 800 ha.
Teraviljakasvatus 1090 ha-l, rapsikasvatus 370 ha-l, rohumaad ligi 720 ha.
38 töötajat.

“Kõigi asjade alus siin elus on tarkus. Rumalalt töötada pole vaja, sest higi kogus ei võrdu rahakogusega.” Ahto Vili

Kommentaar
Tanel Bulitko, Eesti Tõulooma-kasvatajate Ühistu (ETKÜ) juhatuse esimees: “Torma Pou juhataja Ahto Vili on väga tõsine karjaaretaja, Eesti ühe kõrgema toodanguga karja kasvataja. Torma karja potentsiaal on nii hea, et meie aretusühistu kasutab päris palju just selle karja aretusmaterjali. Ehkki Vili on tõsine tegevpõllumees, teeb ta väga viljakat koostööd nii maaülikooli teadlastega kui ETKÜga, osaleb aktiivselt oma ettevõttega teadusarendustegevustes. Teistest põllumeestest eristabki Vilit see, et tema koostöövalmidus on väga suur, seda nii igapäevategemistes kui ühiskondlikus plaanis. Vili on hea motiveerija oma kollektiivile, ta on uuendusmeelne ja innovaatiliste lahenduste rakendaja.”

Eelmine luguE-Piima juustud said Saksamaal kõrge tunnustuse
Järgmine luguPääsukesemärgiga tooted telesaates Me armastame Eestit!