Antibiootikumide kasutamine loomade ravis väheneb

Antibiootikumide kasutamine loomade ravis väheneb. Foto: Pixabay

Euroopa Ravimiamet avaldas hiljuti üheteistkümnenda ESVACi aruande 31 Euroopa riigi 2019. ja 2020. aasta põhjalike andmetega, kus kirjeldatakse aastate 2010–2020 trende antibiootikumide kasutamises veterinaarsel otstarbel. 

2011.–2020. aastal vähenes veterinaarmeditsiinis kasutatavate antibiootikumide kogumüük Euroopa riikides kokku enam kui 43%. Sealjuures 25-st riigist üheksateistkümnes on nimetatud perioodil veterinaarsete antibiootikumide müük vähenenud enam kui 5%, samas neljas riigis on müük enam kui 5% kasvanud. Eestis vähenes nimetatud perioodil antibiootikumide kasutamine veterinaarsel otstarbel kokku enam kui 30%. Seda trendi illustreerib järgnev joonis.

Eestis veterinaarseks otstarbeks müüdud antibiootikumid aastatel 2010-2020 (arvestades loomade arvu ja keskmist kaalu loomaliikide kaupa, mg/PCU). Graafik: Ravimiamet

Kriitiliselt tähtsatest antibiootikumidest, mis on olulised humaanmeditsiinis multiresistentsete bakterite põhjustatud infektsioonide ravis ja mille kasutamine loomade ravis tõstab oluliselt riski inimeste tervisele, on 3. ja 4. põlvkonna tsefalosporiinide müük veterinaarseks otstarbeks vähenenud 33%, polümüksiinide müük 77%, fluorokinoloonide müük 13% ning teiste kinoloonide müük 85%.

Nimetatud andmed on kogutud Euroopa veterinaarseks kasutamiseks mõeldud antibakteriaalsete ainete seire European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) projekti osana EMA koordineerimisel koostöös Euroopa Liidu liikmesriikidega. ESVAC projekt käivitati 2010. aasta aprillis EMA poolt vastavalt Euroopa Komisjoni soovile luua ühtne viis Euroopa liikmesriikides loomadel kasutatavate antibakteriaalsete ainete kasutusandmete kogumiseks. Andmeid edastavate riikide arv on kasvanud algsest üheksast riigist 31 riigini. 2011.–2020. aasta andmed on täielikult olemas 25 Euroopa riigi kohta.

ESVAC aruanne avaldatakse igal aastal ja seda kasutatakse antibakteriaalsete ainete kasutamise riskide hindamiseks ja juhtimiseks liikmesriikides.

ESVAC projekti aruanne täismahus ja lisainfo on leitav Euroopa Ravimiameti veebilehel.

 

Eelmine luguRiigikogu rahanduskomisjon arutab maa hindamise ja maamaksuseaduse muudatusi
Järgmine luguPõllumajanduskoda avab veebilehe loomakasvatuse ja lihatootmise köögipoolest