Anna teada enda väärtuslikust püsirohumaast

Foto: illustratiivne. VisualHunt.com

2025. aastast alates saab hakata taotlema toetust väärtuslike püsirohumaade säilitamiseks. Väärtuslikud püsirohumaad suurendavad elurikkust ja pakuvad mitmesuguseid ökosüsteemi teenuseid.Toetuse taotlemiseks on tarvis maad lasta hinnata rohumaade inventuuris. 

Püsirohumaa peab olema pikemat aega uuendamata. Kultuurtaimed peavad olema hakanud asenduma looduslike rohttaimedega või tegu peab olema juba liigirikka, peamiselt looduslike liikidega niiduga. Inventuuri viivad läbi Pärandkoosluste Kaitse Ühingu eksperdid. Hindajate kutsumiseks anna enda püsirohumaadest teada veebilehel heapõld.ee.

Toetuse tingimused

  • Toetust võivad taotleda kõik, kelle kasutada on vähemalt 0,3 hektari suurune väärtuslik püsirohumaa, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
  • Väärtuslikku püsirohumaad tuleb niita või karjatada. Hekseldamine on lubatud alates 1. augustist.
  • Maad tuleb hoida rohukamaras; ei tohi teha rohukamarat kahjustavaid mullaharimistöid, maad uuendada ega kasutada väetisi, reoveesetet või keemilist taimekaitsevahendit.

Väärtusliku püsirohumaa säilitamise eest makstakse toetust 50 eurot hektari kohta, kohustuse pikkus on viis aastat. Samale maale saab taotleda ka põhisissetulekutoetust.

Väljaspool kaitstavaid alasid asuvatele pärandniitudele, mis on juba varasemalt inventeeritud, saab toetust taotleda alates 2024. aastast. Pärandniitude puhul makstakse toetust 80 eurot hektari kohta, kohustuse pikkus on samuti viis aastat.

Püsirohumaadele, mis asuvad Natura 2000 alal, rakenduvad tingimuslikkuse süsteemi nõuded.

Täpsemat teavet toetuse saamise tingimuste kohta jagab Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi LIFE-IP projekti „Loodusrikas Eesti“ projektijuht Rufus Trepp (Rufus.Trepp@agri.ee).

Eelmine lugu25.10.2022 Konverents „Aasta Põllumees 2022: põlvkondade vahetus põllumajanduses“
Järgmine luguAasta Põllumehe konverentsil vaetakse, kuidas saavutada Eesti põllumajanduse suured eesmärgid