16. jaanuarist kehtima hakkav uus Veeseadus sätestab põllumeestele uued nõuded

„Seoses 16. jaanuarist kehtima hakkava uue Veeseadusega peaksid põllumehed olema tähelepanelikud uute nõuete täitmisel. Silmas tuleks pidada seda, et alates 16. jaanuarist hakkab kehtima nõue, milles alusel võib sõnnikut (kuivaine sisaldus alates 25%) auna ladustada alates 1. veebruarist, sest muutunud seaduse kohaselt on sõnniku auna ladustamine keelatud 1. detsembrist kuni 31. jaanuarini,“ ütles EPKK keskkonna valdkonna juht Ann Riisenberg uut seadust tutvustades.

„Mitmed veeseaduse muudatused toovad põllumeestele ka leevendust, näiteks nitraaditundlikul alal hakkavad kehtima sarnased nõuded kogu Eestile. Väetamisel on lubatud arvestada taime toitainete vajadusega, siiski ei tohi sõnnikuga ühe hektari kohta panna rohkem kui 170 kg lämmastikku ja 25 kg fosforit. Kasutatud fosfori kogust arvestatakse viie aasta keskmisena,“ lisas Riisenberg.

Uue seaduse kohaselt lubatakse Keskkonnaameti nõusolekul ja tingimustel põllumeestel karjatada loomi ka mererannikul.

Kevadel peaksid tähelepanelikud olema need põllumehed, kelle põllud on kalletega aladel. Täpsemad nõuded kehtestatakse eraldi määrusega, mis on praegu valmimisel.

„Mitmed olulised uued nõuded Veeseaduses lisanduvad põllumeestele aastatel 2021 ja 2023. Uute nõuete rakendamine toob põllumeestele kaasa suure investeeringute vajaduse, milleks tuleks võimaluse korral juba praegu teha ettevalmistusi,“ rõhutas Riisenberg.
veeseaduse muudatuste tabel-thumbnail

 

 

Ülevaade muutunud veeseaduse nõuetest.

 

 

 

Lisainfo Ann Riiseberg EPKK keskkonnavaldkonna juht, e-post: ann.riisenberg@epkk.ee, tel: 600 9349 või 52 45 875

Eelmine luguToiduhindade seire katkemine halvendab tarneahela läbipaistvust
Järgmine luguEesti toidutooted Grüne Woche ärikülastajate eriväljapanekul