Alanud aastast müüakse erimärgistatud diislikütust ostuõiguse alusel

Alanud aastast müüakse erimärgistatud diislikütust ostuõiguse alusel. Foto: Pixabay

1. jaanuarist muutus erimärgistatud diislikütuse (EDK) ostu ja müügi kord. Erimärgistatud diislikütust saavad edaspidi osta ainult juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel ostuõigus. Füüsilised isikud enam erimärgistatud diislikütust osta ei saa.

Millised muutused täpselt aset leidsid, sellest annab Maablogis ülevaate PRIA registrite osakonna juhataja asetäitja Kristi Võikar.

Kes saavad ostuõiguse automaatselt?

Automaatselt saavad ostuõiguse ettevõtjad, kellel tehti 2022. aasta pindalatoetuse menetlemise käigus kindlaks vähemalt üks hektar põllumaad või kes peavad põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt üht loomühikut loomi või kellel on vähemalt kümme mesilasperet. Samuti saavad automaatselt ostuõiguse need ettevõtjad, kellel on 2023. aastaks kaluri kalapüügiluba.

Ostuõiguse andmisel kontrollitakse lisaks ka vedelkütuse erimärgistamise seaduse nõuete täitmist ning seda, et ettevõtja ei oleks raskustes. Raskustes olevatele ettevõtjatele ei tohi riigiabi anda, kuid neil on võimalik saada soodustust ettevõtja vähese tähtsusega abi limiidi ulatuses.

Põllumajanduse valdkonnas alustas PRIA automaatsete ostuõiguste andmisega 15. novembril ning kalanduse valdkonnas 12. detsembril. 3. jaanuari seisuga on automaatselt ostuõiguse saanud 8090 ettevõtjat.

Kui pindalapõhise toetuse taotleja, loomapidaja või kutseline kalur ei ole veel ostuõigust saanud, siis on selle peamiseks põhjuseks asjaolu, et esitamata on ettevõtja enda või tema sidus- või partnerettevõtte majandusaasta aruanne. Palume kõigil eelnimetatutel üle vaadata, et majandusaasta aruanded oleksid äriregistrisse esitatud. Eelpool nimetatud probleemi ilmnemisel saadab ka PRIA ettevõtjale sellekohase teavituse.

Ostuõigus taotluse alusel 

Ettevõtjad, kes automaatselt ostuõigust ei saa, aga tegelevad põllumajandustoodete tootmisega või põllumajandusliku teenustöö osutamisega, võivad esitada erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse saamiseks taotluse. Taotlusi saab esitada e-PRIAs. Täpsed taotluse esitamist puudutavad nõuded on kirjas maaeluministri määruses „Põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmine“. 3. jaanuari seisuga on esitatud 26 taotlust. PRIAl on erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse taotluse menetlemiseks aega 20 kalendripäeva.

Ostuõiguse kehtivusest ja volituste andmisest

Automaatselt saadud ostuõigus kehtib seni, kuni ettevõtja vastab automaatse ostuõiguse nõuetele. Taotluse alusel saadud ostuõigus kehtib üks aasta ostuõiguse saamisest ning taotlusi võetakse vastu aasta läbi.

Erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse saanud isikud saavad anda selle ostmiseks volituse ka oma esindajale. Volituse saab anda ainult töötamise registrisse kantud isikutele ja/või kalapüügiloale kantud kutselisele kalurile. Volituse saab anda e-PRIAs. Isikud, kes on kantud äriregistrisse ettevõtte esindaja(te)na, saavad erimärgistatud diislikütust osta ilma täiendavate volitusteta.

Erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse taotluse esitamisest ja ostmiseks volituse andmisest saab täpsemalt lugeda PRIA kodulehel.

Eelmine luguVaata kõiki 2023. aasta nädala kokkuvõtteid
Järgmine luguVaata kõiki 2023. aasta Eesti põllumajandus- ja toidutootjate uudiskirju