Aiandushooaja algus: sektor vajab pandeemia tingimustes tuge

Autor: MENU Meedia

Täna, 16. märtsil toimub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja traditsiooniline Aiandusfoorum 2021 virtuaalselt, kus käsitletakse olulisi ühise põllumajanduspoliitika arenguid, kodumaiste aiandussaaduste turustamist ja kättesaadavust ning välistööjõu kasutamist aiandussektoris.

„Meie puhas looduskeskkond, klimaatilised olud ja kohalikud turbavarud loovad aiandussektori arenguks suurepärased eeldused. Siinsed tingimused võimaldavad kasvatada põhjamaiseid ja saagikaid aianduskultuure ning toota puhtaid ja kvaliteetseid aiandustooteid,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Aiandus on siiski üks nendest valdkondadest, kus me jätkuvalt ei suuda tagada piisavalt toodangut Eesti tarbijate nõudluse rahuldamiseks. Puu- ja köögivilja, kartuli, marjade ja iluaianduse toodetega isevarustatuse suurendamiseks on vaja häid raamtingimusi, mis võimaldavad suurendada tootmismahtusid ja investeerida kaasaegsesse tootmistehnoloogiasse. Süvendada on vaja ka tarneahela-põhist koostööd ja ettevõtjate omavahelist ühistegevust, seda nii ühisturustuse kui ka aiasaaduste töötlemise suunal,“ lisas Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on COVID-19 pandeemia endaga kaasa toonud väga suuri väljakutseid ka aiandussektorile. Ilmnenud on nii turuprobleemid, kauplemispiirangud kui ka takistused vajalike töötajate värbamisel. Probleemid toitlustussektoris on tekitanud aiasaaduste suure hinnasurve jaekaubanduses. Loodetavasti pakub riigi poolt peagi köögivilja-, kartuli- ja maasikakasvatajatele makstav erakorraline toetus selles osas mõningast leevendust.

Ukse ees olevat aiandushooaega arvestades on lähiajal suureks väljakutseks kujunemas aianduskeskuste sulgemine, mis takistab ettekasvatatud taimede müüki. „Kevad on aednikele äärmiselt oluline aeg – lihavõttepühadeks ja emadepäevaks on ette kasvatatud lilled ning istutamist vajavad noortaimed ja istikud, aianduskeskustes on müügiootel seemned ja muu hobiaednikule vajalik. Praeguse pandeemia olukorraga toimetulemiseks on äärmiselt oluline, et inimesed peaksid kinni kehtestatud piirangutest. See annab valitsusele loodetavasti võimaluse aianduskeskuste peatseks avamiseks, et inimesed saaksid rahuliku südamega oma igakevadiste aiatöödega tegeleda. Koduaias nokitsemine annab inimestele vajalikku hingerahu ja pakub võimalust eneseteostuseks kehtestatud piirangute tingimustes,“ ütles Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin.

Möödunud aastal olid aiandussektori jaoks tõsiseks probleemiks COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud liikumispiirangud, mis viisid tööjõunappuseni ja see omakorda suure saagikaoni. Pandeemiat arvestades on olukord jätkuvalt keeruline, kuid uus valitsus on lubanud olla välistööjõu osas paindlikum, mis lubab uuele hooajale optimistlikumalt vastu minna. Aiandusfoorumil räägivad välistöötajate kaasamisega seotud reeglitest ja praktilistest küsimustest Politsei- ja Piirivalveameti, Terviseameti, Kiievis asuva Eesti suursaatkonna ning Maksu- ja Tolliameti esindajad. Põllumajanduskoja sooviks on, et välistöötajate kaasamine toimuks sujuvalt ja kõiki terviseriske võimalikult suurel määral maandades.

Foorumi päevakava:
10.00 – 10.10 Foorumi avamine – Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

I Aiandussektorit mõjutavad põllumajanduspoliitika arengud

10.10 – 10.30 Maaeluminister Urmas Kruuse tervitus

10.30 – 11.00 Aiandustootmist soodustavad meetmed ÜPP strateegiakavas aastani 2027 – Marko Gorban, Maaeluministeerium

11.00 – 11.20 Tunnustatud tootjaorganisatsiooni loomise võimalused aiandussektoris – Ragne Lokk, Maaeluministeerium

II Kodumaiste aiandustoodete turundus ja turustus

11.20 – 11.45 Kodumaiste aiandussaaduste positsioon Eesti turul – COOP Eesti vaade – Külli Krimberg, COOP Eesti ostujuht

11.45 – 12.10 Nõuded värske puu- ja köögivilja turustamisel – Marika Arula, Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna nõunik

12.10 – 12.35 Kuidas turundada kodumaiseid aiandustooteid? – Marjamaa talu kogemus – Elke Lillemets, Marjamaa talu

12.35 – 13.00 Ühise märgi all turule – Indrek Palu, Mulgi Väiketootjate Liit

13.00 – 13.20 Regionaalsed koostöövõrgustikud Lõuna-Eesti näitel – Elo Mets, Tartu Äri-nõuandla

13.20 – 13.30 Paus

III Välistööjõud aiandussektoris

13.30 – 14.00 Välistööjõu kasutamise reeglid – Liis Valk, Politsei- ja Piirivalveamet

14.00 – 14.15 Viisa taotlemisest Kiievis – Margus Särglepp, Eesti Suusaatkond Kiievis

14.15 – 14.45 Välistööjõuga seotud nõuded Terviseameti vaatest – Irina Dontšenko, Tervi-seameti Nakkushaiguste osakonna nõunik

14.45 – 15.05 Välistööjõu maksustamisega seotud küsimused – Tiina Normak, Maksu- ja Tolli-amet

15.05 – 15.25 Järelevalve ja maksuriskide vähendamine põllumajanduses – Oscar Õun, Maksu- ja Tolliamet

IV Foorumi kokkuvõte – moderaator Roomet Sõrmus

Konverents toimub MAK 2014-2020 teadmussiirde ja teavituse toetuse meetme rahastusel ja on osalejatele tasuta. Vaata päevakava ja foorumi järgselt ettekandeid: https://epkk.ee/16-03-2021-epkk-aiandusfoorum/.

Eelmine luguVäärtuslik põllumaa saab seadusliku kaitse
Järgmine lugu16.03.2022 – EPKK infopäev: Veekaitse vajadused ja kohustused