Aiandusfoorumil vaetakse tootjate ühistegevust ja konkurentsivõimet

Täna toimub Paide Kultuurikeskuse kammersaalis Põllumajandus-Kaubanduskoja Aiandusfoorum 2013, kus põhitähelepanu all on aiandustootjate ühistegevus. Meil on Euroopa Liidu kontekstis väga väikesed tootjad, kes ei suuda üksi konkurentsis püsida ja tagada elanikkonna isevarustatust köögiviljade ning muude aiasaadustega. Efektiivsuse ja majandustegevuse tõhususe suurendamiseks peaksidki aiandustootjad koonduma ühistutesse. Foorumil tutvustatakse selles valdkonnas meist edukamate Läti ja Soome kogemust.

Jaan Leetsare hinnangul on vähene ühistegevus Eesti aiandussektoris tingitud madalast teadlikkusest ning ühistegevuse põhimõtteid tuleks rohkem tutvustada. Ühistegevus on kompleksne teema, millest võiks kirjutada palju pakse raamatuid. Liikmete aktiivsus ja nende pidev koolitamine on ühistu edukuse võtmeteguriteks.

Statistika järgi tarbib Eesti elanik ca 120 kg puu- ja köögivilja aastas. Meie oma tootjad suudavad sellest praegu toota enam-vähem poole ja suur osa aiasaadustest tuleb importida. Selleks, et Eesti isevarustatuse taset puu- ja köögiviljadega tõsta ning kodumaist aiandustootmist arendada, tuleb uue maaelu arengukava raames senisest enam tähelepanu pöörata investeeringutoetustele neisse sektoritesse. Kui käesoleval perioodil saavad investeerimistuge vaid kuni üheksa töötajaga mikroettevõtted, siis uuel perioodil tuleks toetuste saajate ringi laiendada nii väike- kui keskmistele tootjatele.

„Peame andma võimaluse, et investeerimistoetust tootmise laiendamiseks ja tootmisbaasi uuendamiseks saaksid taotleda ka Eesti suuremad aiandusettevõtted, sest enamasti tagavad just nemad tarbijate varustatuse kodumaiste saadustega. Kriitilise tähtsusega on riigi tugi meie katmikalade tootjatele. Aiandustootmine on tööjõumahukas, mistõttu pole senised piirangud ettevõtte suurusele kuidagi põhjendatud,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

Foorumil tulevad käsitlemisele ka toidujulgeolek ja kaitseväe toiduhanked. Põllumajandus-Kaubanduskoda on tänavu alustanud koostööd Eesti Kaitsetööstuse Liiduga. Koostöö raames soovime parandada muuhulgas Eesti tootjate võimekust osaleda kaitseväe poolt korraldatavatel riigihangetel. Selleks, et meie sõdurid saaksid süüa värsket ning kodumaist puu- ja köögivilja, tulebki arendada tootmist ja Eesti ettevõtete koostööd, et nad suudaksid hangetel rinda pista teiste Euroopa Liidu tootjatega.

Foorumiks ilmub aiandusteemaliste artiklite kogumik, mille leiab meie veebiküljeltwww.epkk.ee.

Aiandusfoorum 2013 kava:

Moderaator Raivo Külasepp, EPKK aiandustoimkonna esimees

 Aeg
Ettekande teema
          Ettekandja / Asutus
11.00 – 11.10
Avamine, tervitussõnad
Raivo Külasepp
11.10 – 11.40
Aianduse võimalused Eesti maaelu arengukava uuel perioodil
Sigmar Suu, Põllumajandusministeerium
11.40 – 12.10
Ühistegevus Eesti aiandustootmises
Jaan Leetsaar, EMÜ Majandus- ja Sotsiaalinstituut
12.10 – 12.50
Ühistegevus Läti aiandustootmises
Edite Strazdina, Musmaju Darzeni KS (Läti)
12.50 – 13.30
Ühistegevus Soome aiandustootmises
Mikko Rahtola, Luomuliitto (Soome)
13.30 – 14.10
Lõuna
14.10 – 14.30
Aianduskultuuride keskkonnasäästlikud kasvatustehnoloogiad
Marge Starast, Priit Põldma
EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut
14.30 – 14.50
Eestlaste õunaeelistused 2006-2011. uuringu tutvustus
Ulvi Moor, EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut
14.50 – 15.10
Meloni- ja arbuusikasvatuse perspektiiv Eestis
Tiina Paasik, Räpina Aianduskool
15.10 – 15.20
Riiklik toidujulgeolek.
Andres Parve, Eesti Kaitsetööstuse Liit
15.20 – 15.50
Kaitseväe toiduhanked
Karin Repp, Kaitseväe Logistikakeskuses
15.50 – 16.00
Foorumi lõpetamine

 

Aiandusfoorumit korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Eesti Aiandusliiduga.

Aiandusfoorumit toetab Euroopa Liit. Foorumil osalemine on sihtgrupile tasuta. Foorumiks ilmub artiklite kogumik.

Eelmine luguEuroparlament avaldas tugevat toetust Balti põllumajandustoetuste kiiremale ühtlustamisele
Järgmine luguLäti köögiviljaühistu soovib pakkuda kindlat kvaliteeti ja laia sortimenti