Aiandusfoorum 2015

11. märtsil algusega kell 11 toimub Tartus, Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a) Põllumajandus-Kaubanduskoja Aiandusfoorum.

10.30 – 11.00 Registreerimine, hommikukohv
11.00 – 11.10 Avamine, tervitussõnad – Raivo Külasepp, EPKK aiandustoimkonna esimees
11.10 – 11.40 Eesti aiasaaduste eksport-import, mahud ning isevarustatus. Statistika kogumise põhimõtted. – Evelin Puura ja Eve Valdvee, ESA
11.40 – 12.25 Puu- ja köögivilja tootjaorganisatsioonid Lätis. Ajalooline vajadus, struktuur ja väljundid turule. – Kristine Brunovska, Mārupes siltumnīcas; Marite Gailite, Latvijas dārznieks (Läti)
12.25 – 13.10 Soome aiasaaduste turg, arengud tootegruppide lõikes. Probleemid ja enammõjutavad tegurid. – Jyrki Jalkanen, Puutarha ja Kauppa (Soome)
13.10 – 14.00 Lõuna
14.00 – 14.30 Mahedalt toodetud aiasaaduste turg ning mahetoodete ühine turustamine. – Kaja Kesküla, Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik
14.30 – 15.00 Ohtlikud taimehaigused Eestis kasvatatavatel viljapuude istikutel. – Maria Brizmer,
Põllumajandusamet
15.00 – 15.30 Teaduselt tootjale, tootearendus ning teenused aiandustootjale. Polli kompetentsikeskus. – Uko Bleive, Eesti Maaülikooli Põllumajanduse ja Keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus
15.30 – 16.00 Uut vaarikakasvatuses. – Liina Arus, Eesti Maaülikooli Põllumajanduse ja Keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus
16.00 – 16.30 Agroturism tootmisaias – kogemuste vahetamise ja lisasissetuleku allikas. – Virve Poom, Astellaria OÜ
16.30 – 16.50 Küsimused, arutelu, foorumi lõpetamine

Aiandusfoorumit toetab Euroopa Liit.

Foorumi korraldamisele aitas oskusteabega kaasa EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

Eelmine luguRiik peaks toidukaupade tarneahelas ebaausate kauplemistavade ohjamiseks seadusandlikult sekkuma
Järgmine luguEuroopa Komisjon tegi ettepaneku pikendada kvooditrahvi maksmise tähtaega