Abimaterjal põllumajandusettevõtjatele kolmandast riigist pärit välistöötaja palkamiseks

Foto: shutterstock.com

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maaeluministeeriumiga on koondanud peamised reeglid (1. mai seisuga), mida tuleb silmas pidada kolmandast riigist (nt Ukrainast) pärit välistööjõu kasutamisel. Juhendmaterjali koostamisel on kasutatud Politsei- ja Piirivalveameti ning Terviseameti materjale. Reeglites võib toimuda muudatusi, mistõttu palume jälgida vastavat infot riigi ametlikel veebikülgedel.

Hooajatöö

 • Töötamine lubatud kuni 270 päeva aastas.
 • Välismaalase elukoht väljaspool EL liikmesriike.
 • Tööandja sõlmib tähtajalise töölepingu (taotlemise hetkel kas sõlmitud või siduv pakkumine tehtud).
 • Asub tööle hooajast sõltuval tegevusalal (kinnine loetelu, 7 tegevusala – nt taime- ja loomakasvatus EMTAK A01)
 • Töö seotud kindla ajaga aastas, mil nõudlus tööjõu järele hooaja tõttu märkimisväärselt suurem kui muul ajal.
 • Välismaalaste palgakriteerium ei kohaldu – üldine Eesti tööõigus töötasu osas kohaldub.
 • Majutus eluruumis või majutusasutuses.

Eestisse jõudmine ja riigis viibimine

 • Lühiajalise töötamise registreerimisest üksinda ei piisa, välismaalane vajab ka seaduslikku viibimisalust.
 • Eestis viibimiseks kauem kui 90 päeva vajab välismaalane Eesti poolt välja antud D-viisat (Viisavabadus, teiste riikide viisad või elamisload ei anna õigust Schengenis kokku üle 90 päeva viibida!).
 • Arvestades reisimise piiranguid, soovitame D-viisa taotleda enne Eestisse tulemist. Koroonapiirangute tõttu suletud Eesti saatkond Kiievis alustab tööd taas 11. mail 2021.
 • Kui töötaja saabub kolmandast riigist otse Eesti piirile (nt Wizzair otselennuga Kiievist Tallinnasse), siis viisat vaja ei ole ja viisa saab taotleda Eestis, kui on kavas jääda kauemaks kui 3 kuud.
 • Enne PPA-s elamisloa või viisa taotluse esitamist broneeri aeg! https://broneering.politsei.ee/
 • Lühiajalise töötamise registreerimise taotlus esita iseteeninduses: https://www.politsei.ee/et/iseteenindus
 • Enne PPA teenindusse või saatkonda viisa taotluse esitama tulemist täida e-keskkonnas ankeet: https://eelviisataotlus.vm.ee/

COVID-19 pandeemiast tingitud nõuded

Eestisse saabumise ja Eestis viibimise kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“. Õigusaktid leitavad siin.

Piiriületaja tervisedeklaratsioon

Kui inimene, isik saabub kolmandast riigist, mille andmeid ei ole Välisministeeriumi veebilehel avaldatud Euroopa Liidu rohelises nimekirjas, ja kui riigi, millest isik saabub ja mille õiguse kohaselt loetakse isikut selle elanikuks või seal seaduslikult viibivaks, viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 16 või kui selle riigi kohta puuduvad eelnimetatud andmed ja selles riigis esineb kõrge viiruse leviku oht ja isik saabub Eesti Vabariiki välismaalaste seaduse alusel töötamise eesmärgil on töötajal 2 varianti:

1. variant

 • Teeb piiril esimese testi;
 • Peab viibima eneseisolatsioonis 10 päeva;
 • Ei pea tegema teist testi;
 • Võib tööle asuda 11. päeval.

2. variant

 • Teeb piiril esimese testi;
 • Viibib eneseisolatsioonis ning teeb 6. päeval pärast esimest testi kordustest;
 • Ootab kordustesti tulemuse ära;
 • Negatiivse testi korral võib asuda tööle ilma, et viibib 10 päevases isolatsioonis.

Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab isik viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.

Tervisekindlustus

Eestis ajutiselt viibival ja viibimisaja pikendamist taotleval välismaalasel peab olema tervisekindlustusleping, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise Eestis viibimise ajal.

Tervisekindlustuslepingut ei pea välismaalasel olema kui ta on ravikindlustuse seaduse kohaselt kohustusliku ravikindlustusega kindlustatud isik või kui tal on kindlustusleping, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise samas ulatuses ravikindlustatud isikuga. Kindlasti on oluline, et töötajal oleks tervisekindlustus ka sellel perioodil, mil kohustuslik ravikindlustus veel ei kehti!

Majutus

Terviseameti soovitused hooajatöötajate majutustingimustele on leitavad siin.

Välistööjõu maksustamine

Välistööjõu maksustamise kohta vaata lähemalt Maksu- ja Tolliameti esindaja ettekannet EPKK Aiandusfoorumil siit.

Lisainfo

Välistööjõu kasutamise reeglitest räägiti ka 16. märtsil toimunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Aiandusfoorumil. Foorumi materjalid leiad ja foorumit saad järele vaadata siit. NB! Tervisenõuete osas on võrreldes 16. märtsiga toimunud muudatused!

 

Eelmine lugu19.04.2022 – EPKK infopäev “Kvaliteedikavade ülesehitamine ja rakendamine”
Järgmine luguPindalatoetuste infopäevad toimuvad 23. aprillist kuni 1. maini 2021. a