Põllumajandus-Kaubanduskoda valis uued nõukogu liikmed

14. juunil Säreveres toimunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja üldkoosolekul valiti koja nõukogusse 12 Eesti maamajanduse valdkonna edendajat ja ettevõtjat. Ühtlasi kiitis koja üldkoosolek heaks Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti Piimaliidu ühinemise.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogus esindavad järgmise kolme aasta jooksul põllumajandustootjaid, nende ühinguid ja ühistuid Eesti Põllumeeste Keskliidu president Tõnu Post, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko, Virumaa Põllumeeste Liidu juhatuse liige Olav Kreen, Tartumaa Põllumeeste Liidu juhatuse esimees Jaan Sõrra, AS Tartu Agro juhataja Aavo Mölder ja Eesti Tõusigade Aretusühistu esindaja Kalmer Märtson.

Töötleva tööstuse esindajatena valiti koja nõukogu liikmeteks AS E-Piim Tootmine juhatuse esimees Jaanus Murakas, Eesti Leivaliidu president Uno Kaldmäe ja AS Nõo Lihatööstus juhatuse liige Toomas Kruustük.

Metsa- ja maamajandusettevõtjate esindajateks nõukogus valiti OÜ Anu Ait juhataja Anu Hellenurme, AS Dimedium juhatuse liige Sivar Irval ja Keskühistu Eramets juhatuse liige Kalle Põld.

Koja nõukogu esimehe valimised toimuvad nõukogu esimesel koosolekul augustis.

Põllumajanduse grupi esimeheks valiti Tõnu Post. Maamajandusettevõtjate grupi esimeheks valiti Anu Hellenurme. Metsanduse grupi esimeheks valiti Kalle Põld. Töötleva tööstuse grupi esimehe valimised toimuvad grupi järgmisel koosolekul.

Valimised toimusid esimest korda uue põhikirja alusel, mille kohaselt hakkab koja juhtimine senisest selgemalt peegeldama põllumajandus-kaubanduskoja liikmete mitmekesist struktuuri. Koda ühendab põllumajandustootjaid, toiduainetööstusi, maamajandusvaldkonna ettevõtteid ja metsaühistuid.

„Eesti maa majandamise ja toidu tootmisega seotud ettevõtete koondumine ühisesse ja tugevasse organisatsiooni on väga oluline. Eesti maamajandusvaldkonna ettevõtted on viimastel aastatel seisnud silmitsi väga suurte väljakutsetega, mis on seotud nii turukriiside kui riigi poolt kujundatava majanduskeskkonna muutustega. Põllumajandus- ja toidusektor on tahtmatult sattunud rahvusvahelise julgeolekupoliitika tallermaale, mis on Eesti toidutootjatele kaasa toonud suure ebakindluse traditsiooniliste turgude sulgumise ja sissetulekute olulise vähenemise näol,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

„Olen veendunud, et probleemide lahendused peituvad Eesti põllumajandus- ja toidutootjate, maamajandusettevõtjate ja ka metsaomanike tihedas koostöös. Peame senisest veelgi paremini suutma pidada asjatundlikke ja tulemuslikke läbirääkimisi valitsusega ning Eesti inimestele selgitada toidu, maaelu ja sellega seotud tegevusvaldkondade tähtsust kogu ühiskonna ja majanduse jaoks. Vähemtähtis pole koja liikmete omavaheline koostöö – edu saab tuua vaid põllumajandustootjaid, põllumajandussaaduste töötlejaid ja teisi maamajanduse sidusettevõtteid hõlmava väärtusahela terviklik ja hea toimimine,“ lisas Sõrmus.

Üldkoosolek kiitis samuti heaks Eesti Piimaliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ühinemise, mis on kantud eesmärgist tihendada koostööd Eesti piimatootmise väärtusahela ettevõtete vahel.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koondab 97 mittetulundusühingut, tulundusühistut ja ettevõtet põllumajanduse, põllumajandussaadusi töötleva tööstuse, metsanduse ja maamajanduse erinevatest valdkondadest. Koja liikmeks olevate ettevõtete ja ühistute müügitulu kokku ulatub rohkem kui ühe miljardi euroni. 1996. aastal loodud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tähistab tänavu oma 20. tegevusaastat.

Eelmine luguHea Toidu Festivalil Pärnus saab ka piima maitsta
Järgmine luguVedelsõnniku keskkonnasõbraliku käitlemise demopäev