29.11.2022 EPKK infopäev „Sööda ohutus läbi ennetava tegevuse”

EPKK korraldab infopäeva „Sööda ohutus läbi ennetava tegevuse”

Toimumise aeg: 29. november 2022 kell 10.00 – 13.00

Toimumise koht: Veebikeskkond ZOOM

PÄEVAKAVAS:

  • Ohutu sööda tootmise hea tava juhendi tutvustus ja selle kasutamise võimalustest loomakasvatusettevõttes – Marko Kass, Eesti Maaülikool
  • Tööstuste kõrvalsaadused piimalehmade söödana – Marko Kass, Eesti Maaülikool
  • Kohalikud proteiinsöödad ja nende kasutamine – Ragnar Leming, Eesti Maaülikool
  • Sööda jälgitavus – Lauri Post, Kõljala Põllumajanduslik OÜ
  • Muudatustest söödavaldkonna õigusaktides – Eda Ernes, Maaeluministeerium

Registreerimine avatud kuni 28. novembri kella 16ni SIIN

TASUTA infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ loomakasvatuse valdkonna raames. Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb –  maire@epkk.ee või tel 50 86 664