29.11.2021 ja 21.12.2021 – EPKK infopäevad “Veekaitse kohustused ja vajadused”

Foto: pixabay.com

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab 2 infopäeva „Veekaitse kohustused ja vajadused“.      

Toimumise aeg: 29. november ja 21. detsember 2021

Toimumise koht: veebikeskkond Zoom

Registreerige osalemissoov SIIN. Veebilink seminaril osalemiseks saadetakse kõigile registreerunutele päev enne seminari.

PÄEVAKAVA

Sissejuhatus
10:00-10:20 Veekvaliteedi ja põllumajanduse vahelised seosed miks on vaja sekkuda?Keskkonnaministeerium, Ann Riisenberg

I osa
10:20-10:40 NTA pinnaveekogumite seisund Keskkonnaamet, Milvi Aun
10:40-11:10 NTA põhjaveekvaliteedi seire – nitraadid ja pestitsiidide jäägidEesti Keskkonnauuringute Keskus, Ülle Leisk
11:10-12:00 PMK mulla- ja veeseiredPõllumajandusuuringute Keskus, Evelin Pihlap

12:00-12:30 Lõunapaus

II osa
12:30-13:00 Toitainete liikumine mullas + toitainete bilanss?Eesti Maaülikool, Alar Astover
13:00-13:30 Mullasensorid toitainete liikumise analüüsiksPaul-Tech, Teet Liiv

13:30-13:45 Sirutuspaus

III osa
13:45-14:30 Veekaitsemeetmed põllumajanduses – agronoomi vaadeMES, Eva Tuusis
14:30-15:00 ÜPP planeeritud sekkumisedMaaeluministeerium, Eike Lepmets

Infopäevad on osalejatele tasuta ja lähevad arvesse piirkondliku veekaitsetoetuse kohustusliku koolitusena.

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames; Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb – 50 86 664 või maire@epkk.ee