23.03.2022 – EPKK infopäev M 4.3.2 – Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid

Foto: shutterstock.com

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koostöös Maaeluministeeriumi ja Põllumajandus- ja Toiduametiga infopäeva „Meede 4.3.2 – Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“.      

Aeg: 23. märts 2022 algusega kell 10:00
Koht: Veebikeskkond ZOOM

PÄEVAKAVAS:

10:00 – 10:45 Maaparanduse investeeringutoetuse (MAK 2014-2020 M 4.3.2) tingimuste tutvustusReena Osolin, Maaeluministeeriumi Maakasutuspoliitika osakonna valdkonnajuht

10:45 – 11:30 Tegevused maaparandussüsteemide toimise tagamiseksHeiki Pajur, Põllumajandus- ja Toiduameti Maaparanduse ja maakasutuse osakonna nõunik (maaparandushoid ja järelevalve)

11:30 – 12:15 – Põllu soostumisest ja drenaažisüsteemide taastamisest Mati Märtson, Põllumajandus- ja Toiduameti Maaparanduse ja maakasutuse osakonna nõunik (maaparandussüsteemide ehitamine)

TASUTA infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ ÜPP (põllumajanduspoliitika abinõud) valdkonna raames; Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb – 50 86 664 või maire@epkk.ee

Eelmine lugu22.03.2022 – EPKK infopäev “Märgistamise nõuded värske puu- ja köögivilja turustamisel”
Järgmine luguLäänemere-äärsete riikide koostööprojekt Baltic Sea Food aitab kohalikul toidul sujuvamalt tarbijateni jõuda