18.12.2020 – EPKK infopäev Aretuse õiguslik reguleerimine

Foto: pixabay.com

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel virtuaalse infopäeva Aretuse õiguslik reguleerimine

Toimumise aeg: 18. detsember 2020. a. kella 10 – 14

PÄEVAKAVA

09:45 – 10:00  Kogunemine

10:00 – 11:00  Põllumajandusloomade aretuse õiguslik reguleerimine Euroopa Liidus – Alf Eckbert Füssel, EL Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat (sünkroontõlge)

11:00 – 11:30  Põllumajandusloomade aretustoetus Eestis – Sirje Jalakas, Maaeluministeerium

11:30 – 11:45  Jalasirutuspaus 

11:45 – 12:30  Kaasaegne aretusorganisatsioon ETKÜ näitel – Tanel-Taavi Bulitko, ETKÜ

12:30 – 13:15  Uuringu „Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste Eestis kasvatatavate hobusetõugude populatsioonide geneetiline analüüs ning nende sarnasuse või eristatuse võrdlus“ tutvustus – Haldja Viinalass // Erkki Sild, Eesti Maaülikool

Info on avaldatud www.pikk.ee (vt sündmuste kalender). 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonna II raames; Rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Eelmine lugu17.12.2020 – EPKK infopäev Uuemad arengud piimakarja söötmisel
Järgmine luguKutseeksamid veebruaris 2020