16.12.2021 – EPKK infopäev „Loomatervisealased uued õigusaktid“

Lehmal on oluline roll süsihappegaasi sidumisel. Foto: EPKK

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koostöös Maaeluministeeriumi ja Põllumajandus- ja Toiduametiga infopäeva „Loomatervisealased uued õigusaktid“      
Toimumise aeg: 16. detsember 2021 kell 10 – 13
Toimumise koht: Veebikeskkond ZOOM

PÄEVAKAVA

10.00 – 10.45  Uus õigusruum (EL Loomatervise määrus, veterinaarseadus ja EL veterinaarravimite määrus)Enno Piisang, Ülle Pau ja Arvi Raie, Maaeluministeerium
10.45 – 11.30  Loomatervishoid – ELi Loomatervise määrus (2016/429) ja nõudmised loomapidajaleAnne-Ly Veetamm, Põllumajandus ja Toiduamet
11.30 – 11.45  Sirutuspaus
11.45 – 12.30  Loomade nõuetekohane pidamine ja vedu (eeltingimused, osapoolte vastutus ja kohustused) – Olev Kalda, Põllumajandus ja Toiduamet

Infopäeval osalemine on TASUTA.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames; Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb – 50 86 664 või maire@epkk.ee.

Eelmine lugu14.12.2021 – EPKK infopäev „Täppisviljelus ja digilahendused taimekasvatuses“
Järgmine lugu16.12.2021 – EPKK infopäev “EL-i kvaliteedikavade geograafiline tähis (GT), kaitstud päritolunimetus (KPN), kaitstud geograafiline tähis (KGT) ja garanteeritud traditsiooniline toode”