16.02.2022 – EPKK infopäev „Veterinaarravimi või ravimsööda kasutamisest loomade ravis“

Foto: Adobe Stock

EPKK infopäev „Veterinaarravimi või ravimsööda kasutamisest loomade ravis“
Aeg: 16. veebruar kell 10.00 – 12.30
Koht: veebikeskkond Zoom

Infopäevale on eelkõige oodatud veterinaarid ja ravimsööda tootjad või vahendajad, aga ka teised huvilised.

PÄEVAKAVAS:

TASUTA infopäev vastab loomade heaolu koolituse nõudele ja toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ loomakasvatuse valdkonna raames; Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb – 50 86 664 või maire@epkk.ee

Eelmine luguEPKK osaleb maaeluministri kokku kutsutud välistööjõu teemalisel ümarlaual
Järgmine lugu18.02.2022 – EPKK veebiseminar “Piimaproovide võtmine ja tulemuste tõlgendamine”